Møte i kommunestyret og komiteane 14.06.2023

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 14.06.2023

Vegstenging - Atløy 08., 12. og 13. juni.

Det er varsla vegstenging på Atløy 08. juni, 12. juni og 13. juni.  Område: Gjervik - Skaret (Joker Atløy), Arbeid på England og Kumle. 

Varslingsprøve på mobil

Onsdag 14. juni klokka 12 testar politiet nødvarsel på mobil samtidig som Sivilforsvaret tester varslingsanlegg/tyfon med signalet "Viktig melding - søk informasjon"

Mobilt pass- og ID-kontor

17.-18. august og 26-27. oktober 2023 er mobilt passkontor tilbake i Askvoll. 

Frivillige organisasjonar - no kan du søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2023. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar hat hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Har du eller nokon du kjenner det vanskeleg?

Om du har sjølvmordstankar kan det vere fint å dele desse tankane med nokon andre. Å snakke om sjølvmordstankar kan vere eit viktig steg for å få det betre.

Arbeid på bruer mellom Værlandet og Bulandet frå måndag 22.05.2023

Bruene det gjeld er Langøysundbrua, Brattholmsundbrua og Åsgarden.

Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Valstyret har handsama listeframlegga til kommunestyrevalet 2023 i Askvoll kommune

Stengt veg grunna vegarbeid på Fv. 57 Nistadlia - Holmelid

Grunna vegarbeid på fv 57 ved Nistadlia mellom Førde og Dale blir vegen stengt i periodar. Det blir endring i rutetider for buss mellom Førde og Dale frå 8. mai og fram til vegarbeidet er ferdig.

Kokevarsel for abonnentar ved Kvammen vassverk

Det er påvist bakterie i drikkevatn ved vassverket i Kvammen.