OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Utskriving av eigedomsskatt 2023 og fakturering av kommunale avgifter

  Med heimel i budsjettvedtak 21/13670 og i samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, f.o.m. 01.02.2023.  

Søk barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars.

Søk tilskot til kulturbygg 2023

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 14. mars 2023 kan du søkje om støtte frå ordninga "Tilskot til Kulturbygg i Vestland". 

Straumstøtte til lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Tenesta Digihelsestasjon

No kan du kontakte helsestasjonstenesta på helsenorge.no Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Askvoll kommune. Det betyr at innbyggjarane kan kommunisere med helsestasjon, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorg via helsenorge.no. 

Oppdrettssøknad Gildringsneset

Sjømatstaden AS søkjer om ny lokalitet for produksjon av matfisk av torsk ved Gildringsneset i Holmedal. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 16.01.2023 - 13.02.2023.

Behandling av korona med tablettar

Behandling av korona med tablettar Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar. Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk . Det er viktig at behandlinga med tablettar startar tidleg. Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk og får luftveissymptom, bør du teste deg for korona.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Behov for frivillege til matombringing

Helse- og omsorgsetaten har behov for frivilllege til matombringing.

Brukarundersøking om kommunikasjon med helsestasjon

Askvoll kommune skal om kort tid ta i bruk  Digihelsestasjon . Det betyr enkelt sagt at du som innbyggjar kan kommunisere med helsestasjon, skulehelsetjeneste og svangerskapsomsorg digitalt via helsenorge.no.

Til toppen