Møte i kommunestyret og komiteane 24.04.2024

Det blir møte i kommunestyret og komiteane i Bulandet og Værlandet fleirbrukshall onsdag 24.04.2024

Pårørandekurs for pårørande til personar med demens

Kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein ven med demenssjukdom. Arrangøren er eit tverrfagleg hukommelsesteam beståande av sjukepleiar, ergoterapeut og lege. 

No kan du søke om kulturmidlar 2024

 I 2024 har Askvoll kommune kr. 100 000 til fordeling til kulturaktivitetar. 

Danseskule i Askvoll samfunnshus

Måndagar frå 25. mars vert det danseskule i Askvoll samfunnshus

Søk tilskot til kulturbygg 2024

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 31. mars 2024 kan du søkje om støtte frå ordninga "Tilskot til Kulturbygg i Vestland". 

Smil-midlar 2024

Søknadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. april 2024 .  Dette er midlar som er løyvd frå jordbruksavtalen og skal gå til tiltak utover vanleg landbruksdrift.  (Foto: Kjell Horne)

Sal av Heradsheimen

Er du interessert i å kjøpe Heradsheimen? Meld din interesse til Askvoll kommune innan  07.04.2024

Vil du bli meddommar?

Ønskjer du å vere med på å ta avgjerd i rettssaker? Askvoll kommune oppmodar innbyggjarane som vil bli meddommar i perioden 2025-2028 til å melde sin interesse. 

Høyring - Ny lokal forskrift for spreiing av husdyrgjødsel

Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad har utarbeidd likelydane forslag til ny lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel i alle tre kommunane.    Høyringsfrist: 1. april 2024

Informasjonsskriv frå landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Aktuelle nyhende frå landbruksforvaltninga   Infoskriv Våren 2024