Publisert 16.09.2019

Velkommen til foredrag med Tore Petterson på Askvoll skule i vestibylen,

onsdag 18. september kl. 18:00. Billett kr. 50,-. Gratis for ungdomsskuleelevar. Det vert open kafe v/10. klasse.

 

 

 

Publisert 13.09.2019

 

 

Publisert 10.09.2019

 

 

Publisert 03.09.2019

Kulturskulen og Dans Utan Grenser Askvoll tek no i bruk eit nytt digitalt administrasjonssystem.  Systemet heiter SpeedAdmin og blir brukt av dei aller fleste kulturskulane i Noreg.

 

Publisert 23.08.2019

 

 

Publisert 22.08.2019

Ynskjer du å være støtte-/ treningskontakt?

 

 

 

Publisert 16.08.2019

No kan du låne både nye og gamle bøker på nærbutikken. Butikken på Ålahøgda i Kvammen har starta med utlån av bøker, i samarbeid med det kommunale biblioteket i Askvoll.

 

Publisert 23.07.2019

 

 

 

Publisert 16.07.2019

Frå 1. juli 2019 har alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester plikt til å varsle alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn.  Pasientar, brukarar og næraste pårørande får frå samme tidspunkt ein rett til å varsle slike hendingar til Helsetilsynet.

Publisert 07.06.2019

 

Kartverket har oppretta namnesak for eit bruksnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 1. juli 2019.

 

Publisert 07.05.2019

 

Publisert 07.05.2019

Sogn og Fjordane vilreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2019.

 

Publisert 15.04.2019

 

 

Publisert 11.04.2019

Nytt i år er at alle søknader skal leverast digitalt. 
 

 

Publisert 04.04.2019
Steingardar i kulturlandskap

 

Askvoll kommunestyre vedtok i møte 27.03.2019 at framlegg til Kulturminneplan for Askvoll 2019-2023 skal leggast ut til offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 01.04.2019

Fjordkysten friluftsråd søkjer ein prosjektkoordinator og ein ryddekontakt opp mot arbeidet med marin forsøpling, og har sommarjobbar i samband med friluftsskule

 

Publisert 19.03.2019

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til kommunestyrevalet, må levere listeframlegg til kommunen dei ønskjer å stille til val i.

 

 

Publisert 15.03.2019

 

Etter førespurnad frå ein grunneigaren reiste Askvoll kommune namnesak for gardsnamnet Gjerdvika med avleidde namn for å få avklart rett skrivemåte før det vart teke i bruk som adressetilleggsnamn. Saka har vore på lokal høyring, der kommunen kunngjorde saka. Ho har deretter vore til tilråding hjå Stadnamntenesten. Kartverket har no gjort følgjande vedtak i namnesaka.

Publisert 14.03.2019

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for å organiere legevakt i små og mellomstore kommunar. For å måle effekten av den nye oranigseringa treng forskarane i prosjektet informasjon om innbyggarane som bruker legevakt- og ambulanse teneste.

 

 

Publisert 05.03.2019
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kultur: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar.

Fann du det du leitte etter?