Kven stiller liste til kommunestyrevalet i Askvoll?

Frist for å levere listeforslag nærmar seg, og du kan no følgje med på kva kandidatar som stiller til kommunestyrevalet i Askvoll etter kvart som listeframlegga vert levert inn.

NAV Askvoll held stengt 21.03.2023

NAV askvoll held stengt tysdag 21.03.2023 grunna intern opplæring

Oppfriskningsdose av Covid 19-vaksine

Folkehelseinstituttet oppmodar personar over 75 år og alle som bur på sjukeheim å ta ein ny oppfriskningsdose av Covid 19 vaksine.  Vaksineringa bør gjennomførast i løpet av april månad.

Korleis sikre at du får varsel på sms frå kommunen

For å vere sikker på at du får varsling frå kommunen om situasjonar som krev rask informasjon kan du sjekke at informasjonen på varslemeg.no og norge.no er rett.

Produksjonstilskot i jordbruket - Søknadsfrist 15. mars

Minner om at fristen for å levere produksjonstilskot i jordbruket er 15. mars.  

Søk tilskot til kulturbygg 2023

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 14. mars 2023 kan du søkje om støtte frå ordninga "Tilskot til Kulturbygg i Vestland". 

Straumstøtte til lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Tenesta Digihelsestasjon

No kan du kontakte helsestasjonstenesta på helsenorge.no Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Askvoll kommune. Det betyr at innbyggjarane kan kommunisere med helsestasjon, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorg via helsenorge.no. 

Behandling av korona med tablettar

Behandling av korona med tablettar Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar. Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk . Det er viktig at behandlinga med tablettar startar tidleg. Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk og får luftveissymptom, bør du teste deg for korona.

Behov for frivillege til matombringing

Helse- og omsorgsetaten har behov for frivilllege til matombringing.