Tilbod om sorggruppe - til deg som har mista ein nærståande

Dette er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon.

Kva skjer i Askvoll?

Gå inn på aktivitetskalenderen for å finne arrangement i Askvoll kommune

Nattestenging fv. 609 Flea - 19.-20. september

Det vert nattestenging på fv. 609 Flea 19.-20. september kl. 22:30-06:00. Det vert mindre stengingar mellom kl. 20:00–22:30 19. september. Omkøyring Dalsfjordvegen.

Valoppgjer for Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

No er valoppgjeret klart. Her finn du oversikt over nytt kommunestyre og protokoll frå valoppgjeret 2023.

Røysting på valdagen 10. og 11. september

Her finn du opningstider for vallokala i Askvoll kommune

Kulturaktivitetar haust 2023 - No kan du søkje tilskot

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kulturaktivitetar: Kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar. Det er no fortløpande søknadsfrist for haust 2023.

Nå kan du førehandsrøyste!

Den 11. september er det val til kommunestyret og fylkestinget. ​Har du allereie bestemt deg for kva du vil røyste? Da kan du førehandsrøyste frå 10. august til 8. september. 

Askvoll- og Holmedal vassverk – Planlagt arbeid 30.08 og 31.08.23

Det er planlagt arbeid ved Askvoll- og Holmedal vassverk frå onsdag 30.08 kl. 14.00 til torsdag 31.08 kl. 07.00. Ein del abonnentar vil miste vatn i denne perioden. Vi oppmodar alle abonnentar om å spare vatn i dette tidsrommet.

Behov for heimehjelparar

Helse- og omsorgetaten ynskjer å kome i kontakt med personar som ynskjer å vere heimehjelp.

Eigenberedskapsveka 2023

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inviterer også i 2023 alle innbyggjarar til å vere med på eigenberedskapsveka. Målet med veka er at innbyggjarar i Noreg skal bli betre førebudd på å klare seg sjølv i ein eventuell krise.