Stor brannfare

Brannvesenet frårådar all bruk av eld i skog, utmark og innmark, inkludert tilrettelagde bålplassar, parkar og grøntområde frå 15. juni 2023.

Mobilt pass- og ID-kontor

17.-18. august og 26-27. oktober 2023 er mobilt passkontor tilbake i Askvoll. 

Frivillige organisasjonar - no kan du søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2023. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar hat hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Valstyret har handsama listeframlegga til kommunestyrevalet 2023 i Askvoll kommune

Stengt veg grunna vegarbeid på Fv. 57 Nistadlia - Holmelid

Grunna vegarbeid på fv 57 ved Nistadlia mellom Førde og Dale blir vegen stengt i periodar. Det blir endring i rutetider for buss mellom Førde og Dale frå 8. mai og fram til vegarbeidet er ferdig.

Kokevarsel for abonnentar ved Kvammen vassverk

Det er påvist bakterie i drikkevatn ved vassverket i Kvammen. 

Utbetringa av fv. 57 - stengetider

Vegarbeidet langs Dalsfjorden er i gang.  

Bli med på årets ryddeaksjon - 6. mai

Den 6.mai inviterer Hold Norge Rent for fyrste gong til ein nasjonal ryddedugnad som har som mål fjerne søppel i byar og tettstader.

Måndag 1. mai startar TiTur Dalsfjorden. 

Den åttande sesongen med den populære TiTur Dalsfjorden er snart i gang

Har du bustadtomt til sals?

Askvoll kommune ønskjer å tilby private å informere om sine ledige bustadtomter.