Kokevarsel for abonnentar ved Kvammen vassverk

Det er påvist bakterie i drikkevatn ved vassverket i Kvammen. 

Utbetringa av fv. 57 - stengetider

Vegarbeidet langs Dalsfjorden er i gang.  

Bli med på årets ryddeaksjon - 6. mai

Den 6.mai inviterer Hold Norge Rent for fyrste gong til ein nasjonal ryddedugnad som har som mål fjerne søppel i byar og tettstader.

Måndag 1. mai startar TiTur Dalsfjorden. 

Den åttande sesongen med den populære TiTur Dalsfjorden er snart i gang

Har du bustadtomt til sals?

Askvoll kommune ønskjer å tilby private å informere om sine ledige bustadtomter. 

Behov for frivillege til matombringing

Helse- og omsorgsetaten har behov for frivilllege til matombringing.