Publisert 17.02.2017
Logo ungdata

Undersøkinga vert gjennomført 13.03. - 31.03. på skulen for å kartlegge viktige sider ved livsstil og levekåra til ungdom i kommunen.  Ungdommane vel sjølve om dei vil vere med på undersøkinga.

Publisert 13.02.2017
Bringebærstien.png

No startar tildeling av vegadresser til adresseeiningane i kommunen.   

Publisert 13.02.2017
Bulandet symjehall.jpg

I 2017 er det sendt inn 10 spelemiddelsøknader frå Askvoll kommune med ein samla søknadssum på 4,4 mill. kroner   

Publisert 08.02.2017
Komfyrbrann

Har du opplevd brann på komfyren? Kanskje kjenner du nokon som har nettopp det?

 

Publisert 15.11.2016
Middagsblomst

Kan du køyre mat til eldre og uføre? Ta kontakt med nærmiljøsentralen v/Astrid Halstensen tlf. 90 84 86 27.

Publisert 01.11.2016
Vaksinasjon

Helsestasjon vil gje gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare. 

Jenter/kvinner i alderen 16 - 25 år kan ta kontakt med helsestasjon på tlf. 57 73 46 15 eller 91637705 for avtale. 

Publisert 22.09.2016
Fotballaget på Atløy under opninga av kunstgrasbana 17.09.16

Laurdag 17.september var den offisielle opninga av kunstgrasbana ved Atløy stadion

Publisert 26.08.2016
Førdepakken bomstasjonar.JPG

Frå 3.oktober 2016 vert det starta innkrevjinga av bompengar på alle innfartsvegane til Førde sentrum

Publisert 24.08.2016
Alden med skydott kring toppen

Askvoll kommune vil sjå på utviklinga dei siste fire åra, og ber næringslivet på nytt om innspel gjennom å kartlegge kor fornøygde bedriftene er med dei kommunale tenestene, med infrastruktur og korleis bedriftene oppfattar samarbeidet med kommunen

Publisert 27.06.2016
Taxi

Du bestiller serviceskyss ved å ringe telefon 57 72 50 25

Publisert 18.12.2015
Logo digipost 3.png

Digital postkasse til innbyggjarane er ei felles løysing som skal nyttast av både stat og kommune, når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarar og næringsliv.
Frå og med 1.1.2016 er alle kommunar pålagt å ta i bruk løysinga

 

Publisert 20.08.2015
Opning av klatreparken 2

Førre veka blei klatreparken offisielt opna, og anlegget er motteke med stormande jubel. Det gler oss veldig at det har vore stor aktivitet av båe born og unge sidan opninga.

Publisert 24.02.2015
Askvoll hundeklubb på tur. Fotograf: Marianne Kønig

I Askvoll kommune skal hundar haldast i band i perioden frå 1. april til 1. november. Bandtvangen gjeld i både ut- og innmark.

 

Publisert 24.02.2015

Innanfor tidsrommet 15.april til 15.september er det forbode å gjere opp eld nær skog og mark utan løyve. Melding om planlagt bålbrenning skal gjevast til kommunen i kontortida (08-15).

Fann du det du leitte etter?