Finn viktig informasjon om:

 
Publisert 10.02.2022

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kulturaktivitetar: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar. Søk innan 1.mai.

 

Publisert 01.02.2022

Innføring av gebyr for søknader om utsleppsløyve og gebyr for tilsyn med separate avløpsanlegg.

Askvoll kommunestyre vedtok 15.12.2021 «forskrift om gebyr for sakshandsaming og tilsyn av avløpsanlegg». Grunnlaget for forskrifta er å kunne ta gebyr for arbeidet med søknadar om nye og endra utsleppsløyve for separate avløpsanlegg, og å føre tilsyn med eksisterande avløpsanlegg.

 

Publisert 28.01.2022

Helse- og omsorgsetaten i Askvoll kommune søkjer etter ferievikarar i perioden 20. juni - 14. august 2022.

Publisert 26.01.2022

 

Stillinga som kommunedirektør i Askvoll kommune er ledig frå 01.05.2022. Ny søknadsfrist er 14. februar 2022

 

Publisert 18.01.2022

 -for gravide og småbarnsforeldre 0-1 år

Publisert 14.01.2022
Bilde av 3D-illustrasjon av koronaviruset (sars-CoV-2)

Regjeringa har letta på tiltaka. Dei nye reglane og anbefalingar gjeld frå i dag, 14.januar 2022. 


 

Publisert 13.01.2022

15. desember 2021 vedtok kommunestyret i Askvoll kommune ein handlingsplan for sjølvmordsførebygging. Planen gjeld for perioden 2022 - 2025, og innheld 16 konkrete tiltak for kva Askvoll kommune skal gjere for å førebyggje mot sjølvmord i framtida.

Publisert 07.01.2022
Foto av Holmedal bygdehus

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 14.mars 2022 kan du søkje om støtte frå ordninga Tilskot til kulturbygg i Vestland. 

 

Publisert 21.12.2021

Fleire minstepensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustøtte i vinter. For å få utbetaling må du søke innan 31. desember.

 

 
Publisert 29.11.2021

Skorvetunnelen treng vedlikehald, og fv. 609 mellom Askvoll og Førde blir stengd på kveld og natt dei neste vekene. Arbeidet startar måndag 29. november.


 

Publisert 29.11.2021
Sarah Loftheim - ny arkiv- og sekretariatsleiar - bilete

Vi ønskjer vår nye arkiv- og sekretariatsleiar, Sarah Loftheim, velkommen. Ho tek til i jobben den 10.januar 2022.
 

Publisert 01.11.2021

Går du på vidaregåande skule? Er du heimehøyrande i Askvoll kommune? Har du lyst å vere ein pådrivar for at Askvoll kommune skal ha gode tilbod til barn og unge? Frist for å stille til val i ungdomsrådet er 15.november 2021

Publisert 14.09.2021
Røystesetel som vert lagt opp i ei valurne

Her finn du valresultatet frå stortingsvalet 2021: 

Publisert 27.08.2021

Lag, organisasjonar, skuleklassar eller foreiningar kan søkje tilskot til aktivitetar eller tiltak i Strandryddeveka mot marin forsøpling. 
 

Publisert 26.08.2021

Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod for barn og unge i Vestland

Publisert 19.08.2021

 

 

Publisert 10.08.2021

 
Askvoll bibliotek er framleis stengt.

Publisert 24.06.2021

 Vi har fått hjartestartar på Askvoll omsorgssenter (Askvollheimen). Hjartestartaren skal vere tilgjengeleg for innbyggjarane i Askvoll, samt omsorgsetaten. Den er plassert ved hovudinngangen på Askvollheimen.
  

Publisert 04.06.2021


Johannes Folkestad er tilsett som ny landbrukssjef ved landbruksforvaltning for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad frå 1. august 2021.
 

Publisert 02.06.2021
Barn i klatreparken på Øyra i Askvoll - Bilde

  
Grunna vedlikehald er klatreparken på Øyra i Askvoll sentrum stengt f.o.m. 2.juni og inntil vidare. 
 

Publisert 02.06.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet har to ordningar for frivilligheita som no er opna for søknader: momskompensasjonsordninga og ei ny koronaordning
 

Publisert 15.02.2021
To hjortar på grønt og frodig beite

Under hjortejakta i 2020 vart det i Askvoll kommune felt 718 av 943 tildelte løyve hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 76,1 prosent av tildelt løyve. 

Publisert 23.12.2020
Illustrasjonsfoto