Søk om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars.

Stenging i Skorvatunnelen grunna støyping

Det er manuell dirigering med stenging i ein time om gangen i Skorvatunellen i perioden 12.02.2024-16.02.2024

Ledige stillingar i HAFS

Det er lyst ut tre ledige stillingar i HAFS frå Fjaler kommune

Er du VGS-elev og vil vere med i ungdomsrådet?

Går du på vidaregåande skule og er heimehøyrande i Askvoll kommune? Ta kontakt snarast dersom du ynskjer å stille til val i ungdomsrådet. 

Utskriving av eigedomsskatt 2024 og fakturering av kommunale avgifter

  I samsvar med eigedomsskattelova 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, f.o.m. 01.02.2024.  

Ny opningstid på Olsetvikane gjenvinningsstasjon i Askvoll

Frå 5. februar og så lenge vegarbeidet mellom Osen og Dale pågår, vert opningstida på gjenvinningsstasjonen endra til 12.15-18.00

Vasslekkasje Flaten - Askvoll sentrum

Oppdatert 12.01: Vasslekkasjen er reparert og abonnentane har fått tilbake vatn

Søk om tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke 2024

Frist for å søke i Askvoll er 15.01.2024.

Høgsesong for boligbrannar – sjekk røykvarslaren 1. desember

1. desember er det røykvarslardagen. Hugs å sjekke røykvarslarane i ditt hus!

Redusere risiko for alvorlig sjukdom med Paxlovid

Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar. Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk.  Paxlovid vil vere tilgjengelig gratis fram til 01.04.25. Det er viktig at behandlinga med tablettar startar tidleg. Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk og får luftveissymptom, bør du teste deg for korona.