Publisert 13.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Publisert 19.06.2020

 

Torsdag 18.juni var det offisiell opning av Kystplanken i Askvoll.

 

 

Publisert 09.06.2020


Innbyggjarane i kommunane Askvoll, Bremanger, Kinn og Solund vert invitert til å delta i ei spørjeundersøking om beredskap blant kommunar på vestkysten av Norge.

 

Publisert 21.04.2020

Søknadsfrist 30. april 2020
 

 

Publisert 25.03.2020
To hjortar på grønt og frodig beite

 Under hjortejakta i 2019 vart det i Askvoll kommune felt 656 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 69,6 prosendt av tildelt løyve.

 

Publisert 22.01.2020

Gje litt av tida di og gjer ein stor skilnad

 


 

Publisert 27.10.2019
Vakker dag i mars

  

Askvoll kommunestyre har vedtatt å starte opp eit prosjekt om kartlegging og verdsetjing av friluftsområder i kommunen.

 

Publisert 16.07.2019

Frå 1. juli 2019 har alle verksemder som yter helse- og omsorgstenester plikt til å varsle alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn.  Pasientar, brukarar og næraste pårørande får frå samme tidspunkt ein rett til å varsle slike hendingar til Helsetilsynet.