Utbetringa av fv. 57 - stengetider

Vegarbeidet langs Dalsfjorden er i gang.  

Bli med på årets ryddeaksjon - 6. mai

Den 6.mai inviterer Hold Norge Rent for fyrste gong til ein nasjonal ryddedugnad som har som mål fjerne søppel i byar og tettstader.

Måndag 1. mai startar TiTur Dalsfjorden. 

Den sjuande sesongen med den populære TiTur Dalsfjorden er snart i gang

Arbeid på bru mellom Askvoll og Stongfjorden

Vestland fylkeskommune snevrar inn tre bruer i Askvoll grunna vegarbeid

Har du bustadtomt til sals?

Askvoll kommune ønskjer å tilby private å informere om sine ledige bustadtomter. 

Fosterheim i Askvoll kommune - teamsmøte

Fosterheimtenesta avd. Sogn og Fjordane treng fleire fosterheimar i Askvoll kommune.

Opningstider påska 2023

Her finn du informasjon om endra opningstider i Askvoll kommune i påska. 

Informasjonsmøte om fv. 609 Heilevang

Vestland fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om skredsikringsprosjektet fv. 609 Heilevang, tysdag 28. mars kl. 18.00-20.00, i Allaktivitetshuset på Høgda.

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) - Søknadsfrist 01.04.2023

Askvoll kommune har fått tildelt kr. 340.000 i Smil-midlar for 2023, og fristen for å søkje om midlar er 1. april 2023.

Opphevet: Askvoll og Holmedal vassverk - kokevarsel

Oppdatert 21.03.2023: Kokevarsel er nå oppheva og vatn til mat og drikke kan nyttast som normalt.