Publisert 20.01.2022
Bilde av 3D-illustrasjon av koronaviruset (sars-CoV-2)

Oppdatert 20.01.2022
 

Publisert 20.01.2022

Kva karantene- og isolasjonsreglar gjeld for deg som er smitta eller er nærkontakt til nokon som er smitta? 

 

Publisert 18.01.2022

 -for gravide og småbarnsforeldre 0-1 år

Publisert 14.01.2022
Bilde av 3D-illustrasjon av koronaviruset (sars-CoV-2)

Regjeringa har letta på tiltaka. Dei nye reglane og anbefalingar gjeld frå i dag, 14.januar 2022. 


 

Publisert 13.01.2022

15. desember 2021 vedtok kommunestyret i Askvoll kommune ein handlingsplan for sjølvmordsførebygging. Planen gjeld for perioden 2022 - 2025, og innheld 16 konkrete tiltak for kva Askvoll kommune skal gjere for å førebyggje mot sjølvmord i framtida.

Publisert 07.01.2022
Foto av Holmedal bygdehus

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 14.mars 2022 kan du søkje om støtte frå ordninga Tilskot til kulturbygg i Vestland. 

 

Publisert 22.12.2021
Kvinne som får sett vaksinesprøyte - bilete

Det vert vaksinering i Askvollhallen 26.01., samt på Storstova 03.02. og 17.02.22.  Det vil og vere nokre oppsette tider ved legekontoret.

Bestill deg time i linken under. Det er no ope for at alle over 18 år kan bestille seg time. 

Det må gå minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose og minimum 4,5 månader (20 veker) mellom 2. og 3. dose. 

Obs!  Det er kun mogeleg å bestille timar for vaksine for dei fire førstkommande veker.

Publisert 21.12.2021

Fleire minstepensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustøtte i vinter. For å få utbetaling må du søke innan 31. desember.

 

 
Publisert 13.12.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok. 

Publisert 10.12.2021

Framlegg til detaljregulering for FV609 Heilevang er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 11.12.21 - 11.02.22.

 

Publisert 06.12.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.  

Publisert 29.11.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.  

Publisert 29.11.2021

Skorvetunnelen treng vedlikehald, og fv. 609 mellom Askvoll og Førde blir stengd på kveld og natt dei neste vekene. Arbeidet startar måndag 29. november.


 

Publisert 29.11.2021
Sarah Loftheim - ny arkiv- og sekretariatsleiar - bilete

Vi ønskjer vår nye arkiv- og sekretariatsleiar, Sarah Loftheim, velkommen. Ho tek til i jobben den 10.januar 2022.
 

Publisert 24.11.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.  

Publisert 15.11.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 09.11.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 01.11.2021

Går du på vidaregåande skule? Er du heimehøyrande i Askvoll kommune? Har du lyst å vere ein pådrivar for at Askvoll kommune skal ha gode tilbod til barn og unge? Frist for å stille til val i ungdomsrådet er 15.november 2021

Publisert 01.11.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 25.10.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 19.10.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 12.10.2021

   

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

 

Publisert 05.10.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.  

Publisert 29.09.2021
Telefon

Frå 01.10. vil vi ha redusert telefontid ved legekontoret.  
Telefonen vert stengt mellom kl. 12.00 og 13.00 og stengt for dagen kl. 15.30.  Du vil likevel nå oss i opningstida dersom det er noko som hastar.