Publisert 19.02.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 14.02.2018
Bok

 Biblioteket er stengt i tida 19.02.18 - 26.02.18 og opnar att tysdag 27.februar kl. 10.

Publisert 14.02.2018
Bakkejekta ved Kyrkjevorren i Holmedal

Sogn og Fjordane fylkeskommune sin søknadsfrist for kulturmidlar er 1. mars.

Publisert 09.02.2018
Værlandet gjestehamn

Fylkesmannen har motteke søknad om løyve til mudring og dumping i Værøyhamna i Værlandet. Søknaden er lagt ut på høyring til 22. februar 2018.

Publisert 07.02.2018
Hand i hand

 Søk om barnehageplass innan 1. mars

Publisert 07.02.2018
Helsehuset i Askvoll

Kontakt med legekontoret må skje via link på kommunen sine heimesider, telefon eller oppmøte.   Kontakt med helsestasjon, fysioterapi og psykiatrisk sjukepleiar må skje ved telefon eller oppmøte.

Publisert 01.02.2018
Hjort.jpg

Under hjortejakta i 2017 vart det i Askvoll kommune felt 516 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 81,3 prosent av tildelt løyve.

Publisert 01.02.2018
Frå prestehagen mot Askvollheimen

 Helse- og omsorgsetaten har følgjande ledige stillingar:

Publisert 24.01.2018
Dagsturhytte.jpg

Det endelege namnet på dagsturhytta ved Nyksvatnet i Holmedal blir Nykshytta.

Publisert 24.01.2018
Drenering

Askvoll kommune har fått tildelt heile kr. 420.000  i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2018 og er den kommunen som har fått største løyving i fylket.

Publisert 24.01.2018
Steingrøft

Askvoll kommune har i 2018 fått tildelt kr. 260.000 i SMIL-midlar.  Føretak som eigar eller leiger ein landbrukseigedom kan søkje, dersom det foregår ein tilskotsberettinga produksjon på eigedomen. Søkjar må og vere registrert i einingsregisteret. 

Publisert 15.01.2018
Holmedal Bygdehus.jpg

 Vi minner om at fristen for å søkje om tilskot til kulturbygg er 31. mars.

Publisert 14.01.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av 8 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 10.01.2018
Geita fyr.JPG

Askvoll kommune innbyr med dette til ein konkurranse der elevane på 6. til 10. trinn ved alle skulane i kommunen vert inviterte til å delta. Konkurransen går ut på å lage den beste videoen om eit eller fleire kulturminne som finst innanfor Askvoll kommune sine grenser 

Publisert 05.01.2018
Askvoll kunstgrasbane

Søknadsfristen er 1. mars 2018. Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen, vil bli behandla i 2019. 

Publisert 02.01.2018
InnovasjonNorge.png

Innovasjon Norge held kurs i styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsanvar

Publisert 28.12.2017
Askvoll sentrum

For å kunne rekne ut vassforbruket ditt, ber vi om at du fyller ut skjema for vassmålarstand.

 

Link til skjemaet finn du her =>

Publisert 19.12.2017

Frifond er Noregs største støtteordninga for barn og unge. Årleg deler dei ut over 200 millionar kroner til tusenvis av prosjekt over heile landet 

Publisert 18.12.2017
Mineralstrategi.PNG

Askvoll og Naustdal kommune legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn

Publisert 15.12.2017
Klatreparken på Øyra

I kommunestyret den 13.12.2017 vart kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 endeleg vedtatt jf. KOM-sak 087/17.

Publisert 28.11.2017
Hand i hand

Askvoll skule og Røverompa barnehage treng ringevikarar

Publisert 28.11.2017
Askvoll sentrum

Som kjent er HAFS Utvikling AS under avvikling, og vil ikkje lenger kunne handsame søknadar til næringsfondet for Askvoll kommune. Søkjarar eller bedrifter heimehøyrande i Askvoll skal i overgangsfasen sende alle nye søknadar til Askvoll kommune ved ass. rådmann Tova Kjæmpenes. Søknader som er innsendt til HAFS Utvikling etter 02.11.2017 er oversendt den kommunen søkjar er heimehøyrande i for handsaming.

 

Publisert 27.11.2017
Kveldsol over Atløy

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Publisert 27.11.2017
Digital postkasse mobilbruke.JPG

 Skaff deg digital postkasse og få breva raskare - rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt?

Publisert 20.11.2017
dinutvei.JPG

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbod i heile landet. Her finn du også informasjon, fagstoff og spørsmål og svarteneste der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering