Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting  |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 
Publisert 14.04.2021
Illustrasjonsfoto

 
Askvoll kommune har teke i bruk ei elektronisk løysing for timebestilling for vaksine. Her finn du informasjon om kva gruppe som kan bestille time no, og korleis du kan bestille time for vaksinering. 

 

Publisert 14.04.2021

Som beredskapsheim tek du imot barn og ungdom som ikkje kan bu heime i ein periode.  Oppdraget er på fulltid med godtgjering tilsvarande full årsløn.  På kvelden 29. april kan du delta på digitalt informasjonsmøte frå eigen sofakrok.

Publisert 13.04.2021

   

Søknadsfrist 30. april 2021
 

 

Publisert 24.03.2021
Illustrasjonsbilete


Grunna smittesituasjonen i Norge innfører regjeringa strengere nasjonale tiltak. Tiltaka trer i kraft frå midnatt, natt til torsdag 25.mars og vil gjelde inntil vidare. Karantenehotell gjeld frå og med måndag 29.mars. Det vert gjort ei ny vurdering innan 12.april.  
 

Publisert 24.03.2021

 
Askvoll bibliotek er stengt inntil vidare.

Publisert 19.03.2021

 
Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kultur: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar. 
 

Publisert 11.03.2021
Illustrasjonsbilete

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder enkelt sende brev og dokument elektronisk til Askvoll kommune på ein trygg måte, også om dei inneheld personsensitive opplysningar og/eller er unnateke offentlegheit.

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. eDialog opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Askvoll kommune.

 

Publisert 08.03.2021

 

Vi ønskjer å starte opp att med turgruppe. Dette er sosialt og godt for kroppen. Kle deg etter været og bli med!

Publisert 26.02.2021
logo BUA utstyrssentral


I løpet av våren skal Askvoll kommunen opne utstyrssentralen BUA. Meir informasjon kjem etter kvart. Følg med på kommunen sine nettsider og BUA Askvoll si facebookside! 
 

Publisert 15.02.2021
To hjortar på grønt og frodig beite

Under hjortejakta i 2020 vart det i Askvoll kommune felt 718 av 943 tildelte løyve hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 76,1 prosent av tildelt løyve. 

Publisert 02.02.2021


I samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.

Publisert 21.01.2021
Illustrasjonsfoto

   
Informasjon om arbeidet med gjennomføring av vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.
 

Publisert 20.01.2021
Logo Drømmestipendet

  
Askvoll kommune nominerer Silje Myklebust frå Kvammen til Drømmestipendet 2021
 

Publisert 23.12.2020
Illustrasjonsfoto

 

Publisert 18.12.2020


Endringar i handteringa av gebyr og kundehandsaming for renovasjon og septiktankar/slam. 

 

Publisert 08.12.2020

 
No kan du søkje Fjordane friluftsråd om tilskot for tiltak i vinter eller kommande vår/sommar for eit reinare hav. 

Publisert 04.12.2020


#1omdagen er ei oppmoding om å komme seg ut i frisk luft minst ein gong om dagen. Norsk Friluftsliv utfordrar alle i heile landet til å komme seg ut ein tur kvar dag. 
 

Publisert 25.08.2020

 

 

Publisert 13.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Publisert 19.06.2020

 

Torsdag 18.juni var det offisiell opning av Kystplanken i Askvoll.