Periodevis stenging av veg - fv 609

Det er gjeve løyve til vegarbeid på fv. 609 i perioden 25.09.2023 – 30.11.2023 grunna tunnelarbeid. 

Pårørandekurs for pårørande til personar med demens

Kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein ven med demenssjukdom.

Tilbod om sorggruppe - til deg som har mista ein nærståande

Dette er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon.

No kan du søke om kulturminnemidlar 2023

Askvoll kommune har ei tilskotsordning som gjev støtte til lokalt kulturminnearbeid. I Kulturminneplanen er det lagt føringar for at delar av ramma for ordninga skal øyremerkast som ein fast, årleg driftsstøtte etter søknad til bygdemusea i kommunen.

Kva skjer i Askvoll?

Gå inn på aktivitetskalenderen for å finne arrangement i Askvoll kommune

Nattestenging fv. 609 Flea - 19.-20. september

Det vert nattestenging på fv. 609 Flea 19.-20. september kl. 22:30-06:00. Det vert mindre stengingar mellom kl. 20:00–22:30 19. september. Omkøyring Dalsfjordvegen.

Møte i kommunestyret og komiteane 20.09.2023

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 20.09.2023

Valoppgjer for Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

No er valoppgjeret klart. Her finn du oversikt over nytt kommunestyre og protokoll frå valoppgjeret 2023.

Røysting på valdagen 10. og 11. september

Her finn du opningstider for vallokala i Askvoll kommune

Kulturaktivitetar haust 2023 - No kan du søkje tilskot

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kulturaktivitetar: Kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar. Det er no fortløpande søknadsfrist for haust 2023.