Publisert 09.08.2018
visma-flyt-skule

Denne hausten tar vi i bruk eit nytt digitalt system for skuleadministrasjon, Visma flyt skole (VFS).
Alle foreldre/føresette har ansvar for å redigere og oppdatere kontaktinformasjonen, slik at skulane har tilgang til dei rette opplysningane. Dei som enno ikkje gjort det, bør gjere dette så fort som mogleg. Kvar skule kjem til å gje meir infomasjon når skulane er i gang med det nye skuleåret.

 

 

Publisert 02.08.2018
illus momskompensasjon 2018 1

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Publisert 16.07.2018
Varsling24_logo 1

Askvoll kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 til å sende ut viktig informasjon til innbyggjarar i samband med hendingar som til dømes stenging av kommunal vassforsyning, kokevarsling for drikkevatn, stengte vegar, evakuering og andre situasjonar som krev rask informasjon.

Varslingar vert sende på SMS til mobiltelefon, som talemelding til fasttelefon og e-post.

 

Publisert 21.06.2018
Opning av klatreparken 2

Kommunestyret vedtok i møte 20.juni å legge utkast til handlingsprogram 2019 i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ute på høyring i perioden 1.juli – 15.september.

Publisert 21.06.2018
Slåtten er ferdig og avlinga er komt i plast

 

Tørke har ført til redusert avling på førsteslåtten mange stader, men mykje kan rette seg med ein god andre/tredje slått.

Publisert 14.06.2018
Hovudinngangen til Askvollheimen

STENGING AV INNKØYRSLE

 

Publisert 13.06.2018
Vinnerar av kulturminnekonkuransen 1

 

På kommunestyremøte 30. mai vart dei sju bidraga til konkurransen om beste kulturminne kåra.

 

Publisert 25.05.2018
TiTur Dalsfjorden 2018-940

Indre Sunnfjord Turlag inviterer også iår til TiTur Dalsfjorden,  og frå 1. juni kan ein skrive seg inn i TiTur-bøkene som ligg ute på dei 10 turmåla i Dalsfjorden.  Det er også mogeleg å registrere seg på mobilappen SjekkUT  eller på eige registreringsark som ein anten kan skrive ut eller hente på YX bensinstasjonane i Askvoll og Dale. 

Turkortet må leverast på YX bensinstasjonane innan 10. oktober 2018.

Om TiTur Dalsfjorden og turskildringar.
 

Publisert 11.05.2018
Sørvisskyss

 

Serviceskyssen går til Askvoll og kostar kr. 30,- ein veg uansett køyrelengde.  Ring Askvoll Taxi for tinging plass før kl. 15.00 dagen før turen skal gå.  Askvoll taxi tlf. 57 73 06 66

Publisert 02.05.2018
ørn

Spekulerar du på utviklingsmogelegheitene til produkta du tilbyr, eller marknaden du orienterar deg i?
Ser du allereie potensielle mogelegheiter for eksisterande eller nye produkt / tenester, men tek deg ikkje tid til å tenke tanken heilt ut?

Treng du hjelp til å utvikle organisasjonen?                             

Ynskjer du nokon å diskutere med?

Publisert 23.04.2018
Flotte haustfargar på stien til Skylefjell i Stongfjorden

Perioden for bandtvang i Askvoll er 1. april til 1. november

Publisert 13.03.2018
Geita fyr.JPG

Askvoll kommune innbyr med dette til ein konkurranse der elevane på 6. til 10. trinn ved alle skulane i kommunen vert inviterte til å delta. Konkurransen går ut på å lage den beste videoen om eit eller fleire kulturminne som finst innanfor Askvoll kommune sine grenser 

Publisert 27.02.2018
Pengar

Skattesetelen vert sendt ut innan 1. mars. Du vil motta eigedomsskattesetelen i din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg vert den sendt per post.

Publisert 22.02.2018
Askvoll skukle 1

Onsdag 14. februar vart siste byggjesteg ved Askvoll skule offisielt opna og klar til bruk. Ordførar Ole Andre Klausen klipte snora, elevar underheldt, og gode bollar og marsipankaker vart servert. Vi er veldig godt fornøgde med det nye skulebygget, og takkar alle innvolverte partar for godt samarbeid!

Publisert 19.02.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 07.02.2018
Helsehuset i Askvoll

Kontakt med legekontoret må skje via link på kommunen sine heimesider, telefon eller oppmøte.   Kontakt med helsestasjon, fysioterapi og psykiatrisk sjukepleiar må skje ved telefon eller oppmøte.

Publisert 01.02.2018
Hjort.jpg

Under hjortejakta i 2017 vart det i Askvoll kommune felt 516 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 81,3 prosent av tildelt løyve.

Publisert 24.01.2018
Dagsturhytte.jpg

Det endelege namnet på dagsturhytta ved Nyksvatnet i Holmedal blir Nykshytta.

Publisert 24.01.2018
Drenering

Askvoll kommune har fått tildelt heile kr. 420.000  i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2018 og er den kommunen som har fått største løyving i fylket.

Publisert 15.01.2018
Holmedal Bygdehus.jpg

 Vi minner om at fristen for å søkje om tilskot til kulturbygg er 31. mars.

Publisert 14.01.2018
Bringebærstien.png

Utkast til nummerering av 8 adresseparsellar vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 18.12.2017
Mineralstrategi.PNG

Askvoll og Naustdal kommune legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn

Publisert 15.12.2017
Klatreparken på Øyra

I kommunestyret den 13.12.2017 vart kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2021 endeleg vedtatt jf. KOM-sak 087/17.

Publisert 28.11.2017
Askvoll sentrum

Som kjent er HAFS Utvikling AS under avvikling, og vil ikkje lenger kunne handsame søknadar til næringsfondet for Askvoll kommune. Søkjarar eller bedrifter heimehøyrande i Askvoll skal i overgangsfasen sende alle nye søknadar til Askvoll kommune ved ass. rådmann Tova Kjæmpenes. Søknader som er innsendt til HAFS Utvikling etter 02.11.2017 er oversendt den kommunen søkjar er heimehøyrande i for handsaming.

 

Fann du det du leitte etter?