Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00 

Her kan du lese status på vaksinering i Askvoll kommune

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 
Publisert 26.01.2021

  
Frivillige lag og organisasjonar kan søkje tilskot for å kompensere meirkostnader grunna koronapandemien. Søknadsfrist er 1.mars 2021
 

Publisert 25.01.2021

Søk driftstilskot innan 1.mars 2021

Publisert 21.01.2021


Frå midnatt natt til fredag 22.januar vert den nasjonale skjenkestoppen delvis oppheva. Askvoll kommune følgjer dei nasjonale retningsliner.  

 

Publisert 21.01.2021

   
Informasjon om arbeidet med gjennomføring av vaksinering vil fortløpande bli oppdatert her på heimesida vår.
 

Publisert 21.01.2021


Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 15.mars 2021 kan du søkje om støtte frå ordninga Tilskot til kulturbygg i Vestland.
   
 

Publisert 20.01.2021

 
Askvoll kommune nominerer Silje Myklebust frå Kvammen til Drømmestipendet 2021
 

Publisert 18.01.2021


Regjeringa vidarefører dei fleste nasjonale tiltaka, men lettar nokre av tiltaka for barn og unge. 
 

Publisert 15.01.2021

 

Publisert 13.01.2021

 

Gratis strøsand til eldre over 70 er å finne ved inngangen til kjellaren Helsehuset i Askvoll (ved sidan av parkeringsplassen).

 

Publisert 12.01.2021


Frå og med 15.januar 2021 vert det opna for innlevering av søknader om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfrist er 1.mars 2021
 

Publisert 05.01.2021


Det har vorte påvist eit nytt smittetilfelle med Covid-19 som høyrer til Askvoll kommune.

 

Publisert 23.12.2020

 

Publisert 23.12.2020

Vil du vere ringevikar ved legekontoret? 

Publisert 18.12.2020


Endringar i handteringa av gebyr og kundehandsaming for renovasjon og septiktankar/slam. 

 

Publisert 09.12.2020

Askvoll kommune har starta arbeidet med å revidere samfunnsdelen. Framlegg til planprogram ligg til offentleg ettersyn fram til 31.01.21. Vi ønskjer innspel både til planprogrammet og til innhaldet i samfunnsdelen. 

Publisert 08.12.2020

 
No kan du søkje Fjordane friluftsråd om tilskot for tiltak i vinter eller kommande vår/sommar for eit reinare hav. 

Publisert 04.12.2020


#1omdagen er ei oppmoding om å komme seg ut i frisk luft minst ein gong om dagen. Norsk Friluftsliv utfordrar alle i heile landet til å komme seg ut ein tur kvar dag. 
 

Publisert 19.11.2020

 
Vaksinasjon av personer i risikogrupper før 01. desember

 

Publisert 09.11.2020

Utetrim kvar mandag kl. 14.00

Publisert 29.09.2020

 

Serviceskyssen går som normalt i Askvoll kommune, den er ikkje teken ut i streik

 

Publisert 03.09.2020

1. september starta det ny fastlege i Askvoll, Malgorzata Dorota Tveit


 

 

 

Publisert 25.08.2020