Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 
Publisert 08.04.2020

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte tysdag 7.april 2020 til pressekonferanse for å informere om regjeringa sine korona-tiltak.

 

Publisert 07.04.2020

14.april kan frivillige lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangement.

Publisert 06.04.2020

Hugs at det er endring i renovasjonsrutene i påska.

 

 

Publisert 03.04.2020

  

 

Publisert 30.03.2020

"Kjære innbyggjarar i Askvoll kommune. Vi har gjort ei stor omorganisering på helsehuset i Askvoll i løpet av dei siste to veker som førebuing på koronaepidemien.    

 

Publisert 26.03.2020

 

 "Kjære hyttefolk, kjære innbyggjarane i Askvoll kommune

 

Publisert 25.03.2020
To hjortar på grønt og frodig beite

 Under hjortejakta i 2019 vart det i Askvoll kommune felt 656 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 69,6 prosendt av tildelt løyve.

 

Publisert 24.03.2020

På grunn av utbrotet av koronaviruset ønsker vi å kartlegge om det er ekstern arbeidskraft i kommunen som kan hjelpe oss om det er behov for det.


 

Publisert 24.03.2020

Askvoll kommune og andre verksemder med viktige samfunnsfunksjonar treng deg og kompetansen din. 

Publisert 24.03.2020

Helsedirektoratet informerer om at bønder, som er i isolasjon eller karantene grunna covid-19,0 trygt kan stelle dyra sine. Men ein må følgje dei generelle hygieneråda, slik at dei ikkje smittar andre menneske.


 

Publisert 21.03.2020

Lokalt karantenevedtak for Askvoll kommune vert oppheva frå søndag 22. mars 2020.


 

 

 

Publisert 20.03.2020

Søknadsfrist 30. april 2020
 

 

Publisert 19.03.2020

Ønskjer du å vere med å ta avgjerd i rettsaker? Askvoll kommune oppmodar innbyggjarane som vil stille som meddommar i perioden 2021 - 2024 til å melde si interesse no.
 

Publisert 16.03.2020

Framlegg til detaljregulering for vassleidning Skorva - Engebø er lagt ut til nytt offentleg ettersyn i perioden 14.03.20-26.04.20.

 

 

 

 

 

Publisert 16.03.2020

Viktig informasjon for deg som har fritidseigedom i Askvoll kommune.

Publisert 09.03.2020

Helsedirektoratet går 07.03. ut med arbeidsrestriksjonar for alle personar som har vore i område med vedvarande smitte av koronavirus.  

 

Publisert 27.02.2020
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kultur: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar.

Publisert 18.02.2020

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Denne våren vert det ei ny søknadsrunde for tilskot til kulturbygg.

 

 

 

 

 

Publisert 06.02.2020

Alle som treng plass i skulefritidsordninga (SFO) neste skuleår må søkje innan 15. april. Du søkjer via Visma Flyt Skole, logg inn med ID-porten.

 

 

 

 

 

Publisert 03.02.2020

Eigedomsskattelistene for 2020 ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker på rådhuset i Askvoll og på kommunen sine heimesider

 

 

 

Publisert 31.01.2020

 

 

 

 

 

I 2020 vil kommunale avgifter vere fakturert 6 gonger, mot 4 gonger tidlegare.