Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 
Publisert 01.07.2020

 
Askvoll bibliotek vert ope kvar onsdag kl. 10.00 - 15.00 i juli månad

 

Publisert 01.07.2020

 Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Askvoll og Sunnfjord kommunar i gang med å lage ei detaljregulering for fv.609 mellom Heilevang og Hestvika. Frist for å komme med innspel er 23.08.20.

 

 

 

Publisert 26.06.2020


Askvoll kommune har innført ei ny tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar.

Publisert 23.06.2020


Måndag 29. juni vert det halde møte i formannskap, komitéar og kommunestyre.

Publisert 23.06.2020

 

 

 

 

Publisert 19.06.2020

 

Torsdag 18.juni var det offisiell opning av Kystplanken i Askvoll.

 

 

Publisert 11.06.2020

Formannskapet si tilråding til forskirft om godtgjersle for folkevalde i Askvoll kommune vert lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 26. juni 

Publisert 09.06.2020

 

Velkommen som elev i Askvoll kulturskule uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs orientering.  Hovudfristen for påmelding er 14. juni, men vi tek sjølvsagt imot påmeldingar gjennom heile året.

 

Publisert 09.06.2020


Innbyggjarane i kommunane Askvoll, Bremanger, Kinn og Solund vert invitert til å delta i ei spørjeundersøking om beredskap blant kommunar på vestkysten av Norge.

 

Publisert 02.06.2020

I samsvar med domstollova § 68 vert framlegg til meddommarar 2021 - 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker.


 

Publisert 27.05.2020

 Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

 

Publisert 26.05.2020

Rådhuset og NAV-kontoret i Askvoll opnar gradvis opp att.
 

Publisert 22.05.2020

 Legekontoret har no fått vaksiner mot lungebetennelse.  Ta kontakt med legekontoret for timebestilling.

 

Publisert 20.05.2020

Askvoll legesenter søkjer etter vikar for sjukepleiar, 60 % stilling,  frå snarast og førebels ut juli månad. 

Publisert 19.05.2020
Småfuglar på nakne greiner

I slutten av mai og første del av juni vil Norsk Ornitologisk Forening gjennomføre overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet på utvalte flater i Askvoll.

 

Publisert 19.05.2020

 

Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar!  Sommarles er ein digital lesekampanje for 1. -7. klasse som varer frå 1. juni til 31. august. 

 

Publisert 18.05.2020

 

Framlegg til detaljregulering for Atløysambandet er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 18.05.20 - 28.06.20.

 

 

 

Publisert 18.05.2020

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune.

Publisert 10.05.2020

10.mai opnar vi for å registrere TiTur Dalsfjorden sine turar i DNT Sjekk UT - appen. Det er som tidlegare plukka ut 10 turmål i Askvoll og Fjaler.

     

Publisert 05.05.2020

Det er no opna for testing for koronavirus av alle i befolkninga som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon.


 

Publisert 04.05.2020
Løvetann

 
Askvoll bibliotek opnar for "take away" torsdag 7. mai

 

Publisert 30.04.2020
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

Grunna koronavirusutbrotet er fristen for søknader om tilskot til kultur- og ungdomsaktivitetar utsett til 1.oktober 2020.  

 

Publisert 28.04.2020

Telenor er i gang med å teste 5G mobilnett i Flokeneset, og ønskjer å rekruttere inntil 50 potensielle brukarar av 5G-piloten.  

Publisert 28.04.2020

Utkast til nye lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift ligg no ute på høyring.