Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 
Publisert 15.09.2020

 Legekontoret ventar å få inn vaksine mot sesonginfluensa i veke 42.

 

Publisert 11.09.2020

 
To personar i Askvoll kommune har testa positivt for covid-19 den 10.09.2020

 

Publisert 09.09.2020
Steingardar i kulturlandskap

 
Askvoll kommune kunngjer ei ny tilskotsordning som gjev støtte til lokalt kulturminnearbeid.  

 

Publisert 08.09.2020

 

Inger Anne Nordbøe er tilsett som psykolog i Askvoll under seksjon helse. Ho har 50 % stilling. 

 

Publisert 07.09.2020

  

No kan frivillige lag og organisasjonar søkje tilskot til inkludering av barn og unge i kulturlivet gjennom ei ny nasjonal tilskotsordning.   

Publisert 03.09.2020

1. september starta det ny fastlege i Askvoll, Malgorzata Dorota Tveit


 

 

 

Publisert 03.09.2020

 Framlegg til detaljregulering for vidareføring av bustadfeltet på Høgda er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 03.09.2020 – 15.10.2020.

Publisert 27.08.2020


Fjordane Friluftsråd inviterer medlemskommunar, samarbeidsorganisasjonar og kyst- og fjordfolket til Hald Noreg Reint si nasjonale ryddedugnad 5. - 20. september. Håpar du har lyst til å vere med!  

 

Publisert 26.08.2020

 
Vestland fylkeskommune deler kvart år ut sju utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. 

 

Publisert 25.08.2020

 

 

Publisert 13.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Publisert 05.08.2020

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar.

 

Publisert 03.08.2020


Handlingsprogrammet til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 1.august til 30.september 2020.

Publisert 19.07.2020

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personer med symptomer på covid-19 skal teste seg snarast mogeleg.

Publisert 02.07.2020

  Psykolog Inger Anne Nordbøe starta i stilling som psykolog 15. juni.  Stillinga er delt mellom Askvoll og Fjaler.

 

Publisert 26.06.2020


Askvoll kommune har innført ei ny tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar.

Publisert 23.06.2020

 

 

 

 

Publisert 19.06.2020

 

Torsdag 18.juni var det offisiell opning av Kystplanken i Askvoll.

 

 

Publisert 11.06.2020

Formannskapet si tilråding til forskirft om godtgjersle for folkevalde i Askvoll kommune vert lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 26. juni 

Publisert 09.06.2020

 

Velkommen som elev i Askvoll kulturskule uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs orientering.  Hovudfristen for påmelding er 14. juni, men vi tek sjølvsagt imot påmeldingar gjennom heile året.

 

Publisert 09.06.2020


Innbyggjarane i kommunane Askvoll, Bremanger, Kinn og Solund vert invitert til å delta i ei spørjeundersøking om beredskap blant kommunar på vestkysten av Norge.

 

Publisert 02.06.2020

I samsvar med domstollova § 68 vert framlegg til meddommarar 2021 - 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker.