Søk om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars.

Stenging i Skorvatunnelen grunna støyping

Det er manuell dirigering med stenging i ein time om gangen i Skorvatunellen i perioden 12.02.2024-16.02.2024

Møte i kommunestyret og komiteane 14.02.2024

Det blir møte i kommunestyret og komiteane onsdag 14.02.2024

Tilbod om sorggruppe - til deg som har mista ein nærståande

Dette er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon.

Søk tilskot til kulturbygg 2024

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Innan 31. mars 2024 kan du søkje om støtte frå ordninga "Tilskot til Kulturbygg i Vestland". 

Ledige stillingar i HAFS

Det er lyst ut tre ledige stillingar i HAFS frå Fjaler kommune

Er du VGS-elev og vil vere med i ungdomsrådet?

Går du på vidaregåande skule og er heimehøyrande i Askvoll kommune? Ta kontakt snarast dersom du ynskjer å stille til val i ungdomsrådet. 

Utskriving av eigedomsskatt 2024 og fakturering av kommunale avgifter

  I samsvar med eigedomsskattelova 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, f.o.m. 01.02.2024.  

Informasjon rundt ekstremveret "Ingunn"

Ekstremveret "Ingunn" treff Noreg onsdag og det er venta kraftig vind.

Ny opningstid på Olsetvikane gjenvinningsstasjon i Askvoll

Frå 5. februar og så lenge vegarbeidet mellom Osen og Dale pågår, vert opningstida på gjenvinningsstasjonen endra til 12.15-18.00