Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 
Publisert 27.09.2021
Bilde av 3D-illustrasjon av koronaviruset (sars-CoV-2)

Frå 25.september går Norge over til normal kvardag, men med auka beredskap. FHI sine råd ved luftvegssymptom etter gjenopninga. 

Publisert 27.09.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.  

Publisert 24.09.2021
Kvinne som får sett vaksinesprøyte - bilete

Neste vaksinasjonsdagar vert 30. september på Storstova, Askvollheimen.  
Har du ikkje fått vaksina? Bestill deg time via linken under. 
Du kan også bestille deg time til dose 2 i samme link.  Det må gå minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose.

Kan du ikkje møte til oppsett time? Du kan endre time sjølv ved å logge deg inn via linken eller ringe legekontoret på tlf 57 73 46 00

Publisert 22.09.2021
Illustrasjonsfoto

Askvoll kommune har overskot av jordmassar i samband med bygging av nye omsorgsbustader i Prestemarka.  Overskotsmassane skal nyttast til jordforbetring / fornying.
 

Publisert 20.09.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.  

Publisert 15.09.2021
Kvinne som får sett vaksinesprøyte - bilete

Folkehelseinstituttet (FHI) har no sendt ut informasjon om korleis vi skal gjennomføre vaksinering av 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar.

 

Publisert 14.09.2021
Røystesetel som vert lagt opp i ei valurne

Her finn du valresultatet frå stortingsvalet 2021: 

Publisert 13.09.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 07.09.2021

Askvoll bibliotek er denne hausten med på kampanjen "Beste norske 2018 - 2020" og vil kvar veke presentere ei ny bok.

Publisert 31.08.2021

Bli med på landets største lesesirkel!

Publisert 27.08.2021

Lag, organisasjonar, skuleklassar eller foreiningar kan søkje tilskot til aktivitetar eller tiltak i Strandryddeveka mot marin forsøpling. 
 

Publisert 26.08.2021

Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod for barn og unge i Vestland

Publisert 19.08.2021

 

 

Publisert 10.08.2021

 
Askvoll bibliotek er framleis stengt.

Publisert 29.06.2021
Steingardar i kulturlandskap

No kan du søkje tilskot til lokalt kulturminnearbeid. Søknadsfrist er 1.oktober 2021

 

Publisert 24.06.2021

 Vi har fått hjartestartar på Askvoll omsorgssenter (Askvollheimen). Hjartestartaren skal vere tilgjengeleg for innbyggjarane i Askvoll, samt omsorgsetaten. Den er plassert ved hovudinngangen på Askvollheimen.
  

Publisert 22.06.2021


Handlingsprogrammet til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg ute til offentleg ettersyn til 20.september 2021. 

Publisert 04.06.2021


Johannes Folkestad er tilsett som ny landbrukssjef ved landbruksforvaltning for kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad frå 1. august 2021.
 

Publisert 02.06.2021
Barn i klatreparken på Øyra i Askvoll - Bilde

  
Grunna vedlikehald er klatreparken på Øyra i Askvoll sentrum stengt f.o.m. 2.juni og inntil vidare. 
 

Publisert 02.06.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet har to ordningar for frivilligheita som no er opna for søknader: momskompensasjonsordninga og ei ny koronaordning
 

Publisert 08.03.2021

 

Vi ønskjer å starte opp att med turgruppe. Dette er sosialt og godt for kroppen. Kle deg etter været og bli med!

Publisert 15.02.2021
To hjortar på grønt og frodig beite

Under hjortejakta i 2020 vart det i Askvoll kommune felt 718 av 943 tildelte løyve hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 76,1 prosent av tildelt løyve.