OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kunngjeringar

Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 


Slik sender du innspel

Slik kan du gje uttale til planar som ligg ute til offentleg ettersyn:

Framlegg til samfunnsdelen av kommuneplanen er lagt ut til offentleg ettersyn fram til 27.04.23. Vi ønskjer innspel til planen.

 

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kulturaktivitetar: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar. Søk innan 1. mai. 


Revisjon av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Kommunen har utarbeidd framlegg til planprogram som sjølve planen skal utarbeidast frå.

Framlegg til planprogram ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 20.02.2023-03.04.2023.

 

Med heimel i budsjettvedtak 21/13670 og i samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, f.o.m. 01.02.2023.

 

Til toppen