Offentleg ettersyn - Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027 er lagt ut til offentleg ettersyn frå 27.11.2023.

Merknadar må vere mottekne seinast 11.12.2023 og skal sendast til:

Askvoll kommune,
Askvollvegen 426A
6980 Askvoll 

eller på e-post til:

postmottak@askvoll.kommune.no

Kommunestyret handsamar budsjett og økonomiplan i møte 13.12.2023.

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 finn du her. 

Nina Haugstad
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 73 07 12