Tilgjengelegheitserklæring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke www.askvoll.kommune.no. 
Vårt mål er å gjere innhaldet så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar. 

Vi føl retningslinene til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjere innhald så tilgjengeleg som mogleg. 

Askvoll kommune si tilgjengelegheitserklæring finn du her. 

Tilgjengelegheitserklæring for andre nettsider vi nyttar:

 

eDialog si tilgjengelegheitserklæring

Min kommune si tilgjengelegheitserklæring

Fiks bekymringsmelding si tilgjengelegheitserklæring

Innsyn si tilgjengelegheitserklæring

Visma Innbyggjarinnsyn

Dette jobbar vi med:

  • Universell utforming er ein del av dagleg forvaltning og vidareutvikling av nettstaden.
  • Vi har kontinuerleg fokus på å rette opp WCAG-feil.
  • Vi vurderer alle tilbakemeldingar som kan bidra til å gjere nettstaden meir tilgjengeleg.

Hjelp oss å bli betre

Vi set pris på tilbakemelding på ting vi kan gjere betre.

Bruk tilbakemeldingsknappane nedst på kvar side eller send e-post til postmottak@askvoll.kommune.no

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11