Behov for frivillege til matombringing

Helse- og omsorgsetaten har behov for frivilllege til matombringing.