Straumstøtte til lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Tenesta Digihelsestasjon

No kan du kontakte helsestasjonstenesta på helsenorge.no Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Askvoll kommune. Det betyr at innbyggjarane kan kommunisere med helsestasjon, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorg via helsenorge.no. 

Behandling av korona med tablettar

Behandling av korona med tablettar Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar. Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk . Det er viktig at behandlinga med tablettar startar tidleg. Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk og får luftveissymptom, bør du teste deg for korona.

Behov for frivillege til matombringing

Helse- og omsorgsetaten har behov for frivilllege til matombringing.

Brukarundersøking om kommunikasjon med helsestasjon

Askvoll kommune skal om kort tid ta i bruk  Digihelsestasjon . Det betyr enkelt sagt at du som innbyggjar kan kommunisere med helsestasjon, skulehelsetjeneste og svangerskapsomsorg digitalt via helsenorge.no.

Offentleg ettersyn - Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 er lagt ut til offentleg ettersyn frå 29.11.2022

SySIKT søkjer etter nye medarbeidarar

IKT-samarbeidet vårt SySIKT søkjer etter to ny IKT-medarbeidar i 100 % stilling. 

Har du lyst til å vere besøksheim, fritidskontakt eller tilsynsførar for HAFS barnevernteneste?

HAFS barnevernteneste  søker folk frå Askvoll kommune til å ta på seg oppdrag for barnevernstenesta som besøksheim, fritidskontakt og tilsynsførar.

Velkomen til Askvoll kommune si nye heimeside!

Vi er glade for å kunne syne fram den nye heimesida for Askvoll kommune. 

Skjergardstenesta hentar store gjenstander og eigarlause båtar

Har du eit båtvrak liggande som du ikkje veit korleis du skal bli kvitt? Ta kontakt med Skjergardstenesten i Fjordane Friluftsråd.