Slik kan du kontakte oss

 

Ring oss

Hovudnummer57 73 07 00
Når du ringer Askvoll kommune sitt hovudnummer 57 73 07 00, vert du gjevne 6 tasteval, avhengig av kva etat eller funksjon du ønskjer å snakke med. Tabellen under viser oversikt over menyen som vert lesen opp når du ringer hovudnummeret.

E-post: postmottak@askvoll.kommune.no

Tasteval 57 73 07 00
Tasteval Avdeling
1 Administrasjon, økonomi og løn
2 Bygg, eigedom og teknisk
3 Landbruksforvaltninga i Askvoll, Fjaler og Hyllestad
4 Oppvekstkontoret
5 Helse og Omsorg
6 Brann og Feiing

Telefonliste omsorgsetaten

Her finn du telefonnummeret over tenester og avdelingar i omsorgsetaten: 

Finn ein tilsett

Du kan finne telefonnummeret og e-postadressa til ein tilsett i Askvoll kommune ved å søke på namn eller avdeling: 

Finn ein politikar

Du kan finne telefonnummeret og e-postadressa til folkevalde i Askvoll kommune: 


Nød- og vakttelefonar:

Nød- og vakttelefonar
Type vakt Telefonnummer
Legevakt 116 117
Legevakt i Askvoll/Førde dersom ein ringer utanfor distriktet: 57 83 23 00
Interkommunalt barnevernsvakt utanom kontortid 47 45 72 72
Valdtekt/overgrep 52 72 37 48
Krisesenter 57 74 36 00
Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000
Teknisk vakt (døgnvakt) 97 54 29 54
Brannvakt 47 61 69 21
Veterinærvakt 88 00 12 01
Påkøyrd/skada vilt 02 800
Ettersøksringen 91 30 12 21

Skriv til oss

E-post

Vi vil gjere deg merksam på at vanleg e-post ikkje er kryptert. Vi oppmodar deg difor til å aldri sende teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar på e-post. Til det kan du nytte eDialog. 
 

eDialog

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. Vi har no teke i bruk eDialog, som opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Askvoll kommune.

Send sikker elektronisk post via eDialog


Du kan bruke eDialog dersom du skal

 • sende dokument til sakshandsaming eller journalføring

 • sende dokument med konfidensielle opplysningar

 • sende dokument til eksisterande sak

Her kan du lese meir om eDialog
 

Postadresse

Askvoll kommune
Askvollvegen 426A
6980 Askvoll


Fakturaadresse

Askvoll kommune har innført elektronisk fakturahandsaming og ynskjer å få tilsendt alle faktura som EHF.
Fakturamottakar er organisasjonsnummeret til Askvoll kommune, 964 968 330.


Digital post frå kommunen

Askvoll kommune sender post digitalt. Her finn du informasjon om korleis du kan motta post digitalt eller reservere deg mot digital kommunikasjon.

Besøksadresse

Askvoll kommune - Rådhuset
Askvollvegen 426 A
6980 Askvoll

       
Opningstider:

Opningstider Askvoll rådhus:

 • 08:00 - 16:00 (01. oktober - 30. april)
 • 08:00 - 15:00 (01. mai - 30. september) 

Opningstider Askvoll legesenter:

Besøksadresse: Helsehuset - Prestemarka 1, 6980 Askvoll.  

 • 08:00 - 16:00 (01.oktober - 30.april)

 • 08:00 - 15:00 (01.mai - 30.september)

Telefonen til legekontoret er stengt mellom kl. 12.00 og 13.00 og stenger for dagen kl. 15.30. Du vil likevel nå legekontoret i opningstida dersom det er noko som hastar. 

Når du ringer legekontoret på tlf. 57 73 46 00 vil du frå 01.10. få tre tasteval:

 • 1 - Øyeblikkelig hjelp

 • 2 - Resepsjon

 • 9 - Enkel engelsk tastemeny

Dersom det er noko som hastar bør du ringe legevaktstelefon på 116 117.
Ved akutthjelp/Øyeblikkelig hjelp: Ring 113

Du kan bestille resept eller anna kontakt på nettet via Pasientsky

 

Opningstider NAV kontor:

Besøksadresse: Askvollvegen 426 B, 6980 Askvoll

Opningstider NAV Askvoll, rådhuset i Askvoll
Vekedag Opningstid Timeavtale
Måndag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Tysdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Onsdag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Torsdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Fredag stengt timeavtaler også utanom opningstida

For å få ein avtale gjer du følgjande:

 • Du som har ei sak hos oss tek direkte kontakt med rettleiaren din gjennom dialogmelding i aktivitetsplanen eller ring direktenummeret til rettleiaren din.

 • Andre ringer tlf. 55 55 33 33 eller skriv til oss på nav.no

 • Du kan òg legge ei melding i postkassen ved inngangen av kontoret, så kontaktar vi deg. 

Har du spørsmål om økonomisk sosialhjelp og andre kommunale tenester, kan du ringe mob. 412 11 392.
 

Følg oss Facebook:

Askvoll kommune er på Facebook.