Skriv til oss

E-post

Vi vil gjere deg merksam på at vanleg e-post ikkje er kryptert. Vi oppmodar deg difor til å aldri sende teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar på e-post. Til det kan du nytte eDialog. 

eDialog

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. Vi har no teke i bruk eDialog, som opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Askvoll kommune.

Send sikker elektronisk post via eDialog


Du kan bruke eDialog dersom du skal

  • sende dokument til sakshandsaming eller journalføring

  • sende dokument med konfidensielle opplysningar

  • sende dokument til eksisterande sak

Her kan du lese meir om eDialog
 

Postadresse

Askvoll kommune
Askvollvegen 426A
6980 Askvoll

Fakturaadresse

Askvoll kommune har innført elektronisk fakturahandsaming og ynskjer å få tilsendt alle faktura som EHF.
Fakturamottakar er organisasjonsnummeret til Askvoll kommune, 964 968 330, adresse er lik postadressa. 


Digital post frå kommunen

Askvoll kommune sender post digitalt. Her finn du informasjon om korleis du kan motta post digitalt eller reservere deg mot digital kommunikasjon.