Telefonliste omsorgsetaten

Telefonliste Omsorgsetaten
Namn/stad Tittel/Gruppe Kontor Mobil
Omsorgskontoret 57 73 45 00
Sara Osland Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 45 12 906 07 962
Erik Ole Opsahl Seksjonsleiar Askvollheimen 57 73 45 07
Lillian Vårdal Seksjonsleiar, heimetenesta 57 73 45 08
Stine Margrete Herland Sund Seksjonsleiar, bu- og miljøtenesta 57 73 45 14
Frank Vagstad Eimhjellen Ass. seksjonsleiar Kårstova 57 73 45 93
Sølvi Olset Ass. seksjonsleiar Smia/Fløyen/Omsorg 2 57 73 45 05
Eirin Hellevang Kusslid Ass. seksjonsleiar Solstova/Rask 57 73 45 04
Anne Marie Risøy Loftheim Konsulent 57 73 45 03
Inger Lise Gjermundstad Konsulent 57 73 45 06
Judith Irene Birkeflet Konsulent 57 73 45 80
Kjøkkenet på Askvollheimen 959 25 165
Jan Magne Kristiansen Vaktmeister 913 59 199
Hanne Sølberg Villanger Fysioterapeut 971 32 746
Unni Sande Fagutviklingssjukepleiar 57 73 46 29
Håvard Yndestad Sosialkonsulent 57 73 45 13 911 35 969
Heimetenesta Askvoll 971 72 827
Austlid aktivitetssenter Aktivitetsenter i Askvoll 977 06 762
Smia (vakttelefon) 915 93 931
Askvollheimen gruppe Rask 416 97 304
Askvollheimen gruppe Smia/Fløyen 954 34 017
Askvollheimen gruppe Solstova 974 77 193
Askvollheimen gruppe Kårstova 959 78 455
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 101 - 122 916 37 010
Omsorgsbustader i Askvoll Bustad nr. 123 - 131 915 76 206
Markatunet 900 82 158
Heimetenesta Atløy 481 29 937
Heimetenesta Holmedal 959 38 565
Heimetenesta Bulandet/Værlandet 977 06 801
Heimetenesta Kvammen 478 39 732
Heimetenesta Stongfjorden 971 56 261
Dagtilbod for heimebuande med demens v/Gro Fauske 488 88 081
Vaskeri Askvollheimen 415 22 493
Camilla Norstrand Kreftkoordinator 459 75 809
Connie Aven Psykiatrisk sjukepleiar 930 66 423
Solveig Nordeide Psykiatrisk sjukepleiar 416 21 303
Syn/hørsel 909 49 112
Glenn André Lammetun Vilnes Ergoterapeut 57 73 45 17 948 03 424
Linda Rivedal 991 65 579