Styre, råd og utval i Askvoll kommune

Ole André Klausen
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 07 02
Mobil 48 03 72 85