Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eigedomar som har felles grense. Arealoverføring blir brukt når arealet som skal overførast er meir enn 5 % av den minste eigedomen. Det krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova. 

Arealoverføring er deling av grunneigedom. Arealoverføring er ei deling av grunneigedom, der deling, overskøyting, og samanslåing skjer i same sak. Det vert ikkje oppretta eit nytt bruksnummer på arealet slik som ved vanleg deling Dersom du får godkjent søknad blir saka sendt til oppmåling for vidare gjennomføring.

Slik søker du

Andreas Rivedal
Avdelingsingeniør
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 24
Arnt Rune Knapstad
Avdelingsingeniør
Bygg- og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 17