Kart og eigedomsinformasjon

Ein del kart og eigedomsinformasjon kan du finne gratis via opne nettsider. Treng du å bestille eigedomsopplysningar som meklarpakke eller opplysningar til ei byggesak kan du ta kontakt med kommunen eller bestille via nettbutikk. 

Kommunekart frå Norkart

Bestille eigedomsinformasjon og kart

Treng du å bestille kart, eigedomsinformasjon, meklarpakke, matrikkelbrev/målebrev, byggeteikningar og anna, kan du ta kontakt med kommunen eller bestille via nettbutikk.

Andre opne kart på nett

Nasjonale karttenester og anna kartbasert informasjon: