Skjema og reglement

Her finn du interne skjema som gjeld tilsette i Askvoll kommune. I tillegg finn du sentrale lover, reglement og andre dokument som regulerer tilsetjingsforholdet ditt i Askvoll kommune. 

Innlogging til Visma

Informasjon om Visma for tilsette

Skjema for tilsette

HMT-rapport

Lønsansiennitet - søknad / godkjenning

Registrering for deltidstilsette som ønskjer fast større stilling

Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av foreldrepermisjon

Visma for tilsette

Lokale reglement

  • Lønspolitisk plan
  • Ny personalhandbok kjem i løpet av seinhaustes/vinter 2023. Inntil ny personalhandbok er godkjend, gjeld den som ligg i RiskManager

 

Lover, forskrifter og tariffavtalar