Visma for tilsette

Visma er Askvoll kommune sitt økonomi- og personalsystem. I Visma si webløysing "Mi side" vil du mellom anna finne lønnslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv og personalskjema for registrering av ferie, fråvær og timer. Du kan òg levere reiserekning i webløysinga.

Lenke for å logge inn på Visma for tilsette: 

Logg inn i Visma web Mi side

Brukarrettleiing Visma