Pårørandekurs for pårørande til personar med demens

Kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein ven med demenssjukdom. Arrangøren er eit tverrfagleg hukommelsesteam beståande av sjukepleiar, ergoterapeut og lege. 

Tema:

  • Kva er demens?
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Pårørande-erfaring
  • Hjelpemiddel og velferdsteknologi
  • Framtidsfullmakt
  • Støtteordningar og tenester

I tillegg til informasjon om relevante tema kan du òg stille spørsmål og få god rettleiing til din eigen situasjon.

Stad:

Storstova v/Askvoll omsorgssenter
Prestemarka 3
6980 Askvoll

Tid:

Kurset går over fire kveldar i mai, frå kl. 18.00 til 21.00, på følgjande datoar:

  • 8. mai
  • 15. mai
  • 22. mai
  • 29. mai

Påmelding:

Påmelding innan 30. april 2024 til:

Hukommelsesteamet i Askvoll
Telefon: 908 50 270

Hukommelsesteamet
Mobil 90 85 02 70