Her finn du vedteken møteplan ordna etter utval og månad/dato. Når det er sendt innkalling til eit møte vil du finne sakliste med dokumenta i sakene når du klikkar på den aktuelle datoen.
 
Clear
     
 

Kontaktinformasjon om tenesta

Askvoll kommune , Sentraladministrasjon
Rådhuset
6980 Askvoll
Telefon: 57730700