Rus

Har du eit problematisk bruk av rusmiddel? 
Er du bekymra for nære personar sitt forbruk? 

Ta kontakt med Askvoll kommune sin Ruskoordinator, Sidsel Kongsvik, på telefon  480 04 148.  
 

Ho har kontor i Sentrumsgården.
Postadresse:  Postboks 57, 6988 Askvoll

 

Du kan få hjelp til m.a:

  • Kartlegginga av rusmiddelbruk og problemområder
  • Vurdere behov for andre tenester
  • Tilvise til spesialisthelsetenesten
  • Motivarande samtale
  • Støttesamtalar
  • Råd og rettleiing

Artikkelliste