Utskriving av eigedomsskatt 2021

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bilete
I samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15 og § 6-2 og § 6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter, vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.

Her kan du sjå skattelista:

Eigedomsskattelista ligg òg i resepsjonen i på rådhuset i Askvoll.


Klageadgang

Eigar kan klage på grunnlag for eigedomsskatt kvart år dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlag tidlegare år. Dette fylgjer av eigedomsskattelova §19.

Slik kan du sende inn ei eventuell klage:

Frist for klage for skatteåret 2021 er 16.03.2021. 

Dersom du har spørsmål om eller klage på formuesgrunnlag så må du ta kontakt med skatteetaten på telefon 800 80000. Sjå denne artikkel for meir info om endring av formuesgrunnlag.