Eigedomsskatt i Askvoll kommune

Kommunestyret har vedteke å innføre eigedomskatt på alle faste eigedomar i heile kommunen frå 2015.
 

Eigedomsskatt er den einaste skatten som kommunen har full råderett over og som i sin heilheit går til kommunen. Sjå lenker for meir informasjon.

For skatteåret 2024 er det fastsett eigedomsskatt på 7 promille. Eigedomar med bustader og fritidsbustader har 4 promille. Eigedomsskatten vert fakturert saman med kommunale avgifter 6 gonger i året. 

Spørsmål og kommentarar i høve innføring av eigedomsskatt, kan sendast: 

per e-post eskatt@askvoll.kommune.no

eller i brev til Askvoll kommune v/ Eigedomsskattekontoret, Askvollvegen 426A, 6980 Askvoll

Du kan òg nå oss på telefon 577 30 711 / 577 30 700.

For informasjon eller klage på likningsverdi/ formuesgrunnlag – ta kontakt med skatteetaten:
Tlfnr: 800 80000 eller på www.skatteetaten.no
 

Ofte stilte spørsmål om eigedomsskatt

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11