OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Krise- og beredskapsleiinga

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Askvoll kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

  

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Desse personar er medlemmer i Askvoll kommune si beredskapsleiing:

Beredskapsleiinga i Askvoll
Faste medlemmer Varamedlemmer
Ordførar Varaordførar
Kommunedirektør (leiar) HR-sjef
HR-sjef/beredskapskoordinator Oppvekstsjef

Desse personar vert kalla inn utifrå behov:

Innkalla utifrå behov
Medlemmer Varamedlemmer
Brannsjef/teknisk sjef Varabrannsjef
Kommunalsjef for helse og omsorg Avd. leiar
Psykososialt kriseteam Leiar
Smittevernlege Anna lege
Oppvekstsjef Rektor ved Askvoll skule
Landbrukssjef
NAV-leiar

I tillegg kan beredskapsleiinga be om hjelp frå andre instansar som til dømes:

  • Lensmann
  • Sivilforsvaret
  • Heimevernet
  • Røde Kors Hjelpekorps
  • Frivillige lag og organisasjonar

Her kan du lese meir om organisering av beredskapsarbeidet i Askvoll kommune.

Til toppen