Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: fastsett planprogram

Kommunen varsla tidlegare oppstart av revisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2018 - 2021, og kommunestyret har no fastsett planprogram for kommunedelplanen

Miniputturnering og opning av Askvoll kunstgrasbane, 2010.  - Klikk for stort bilete

Revisjon av kommunedelplan og fastsett planprogram

Kommunestyret har vedtatt oppstart av revisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2018 - 2021. I kommunestyremøte den 24.mai 2017 vart planprogrammet jf. KOM-sak 037/17.

Planprogrammet dreier seg om korleis ein skal gjennomføre planarbeidet og kva slags tema ein skal ha føre seg. Sjølve kommunedelplan skal utarbeidast ut frå planprogrammet. Seinare, når planen er utarbeidd, vert utkastet lagt ut til offentleg ettersyn. Endeleg kommunedelplan skal fastsettast av kommunestyret i desember 2017.

Planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ⇒ (PDF, 900 kB)

Innspel til planarbeidet

Målet med kommunedelplanen er: "Korleis kan vi tilrettelegge for at alle skal kunne vere fysisk aktiv uavhengig av alder eller livsituasjon?"

Kommunen har allereie motteke ein del innspel til den nye planen når utkast til planprogram låg ute til offentleg ettersyn. Vi ser gjerne at dei som har ytterlegare innspel til planen, sender dei til kommunen.

Døme på innspel til planen er:

  • etablering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (både for organisert idrett, og for anlegg for uorganisert aktivitet i nærmiljøet)
  • rehabilitering av eksisterande anlegg
  • andre tiltak som kan stimulere til meir fysisk aktivitet

Vi har laga eit skriv med informasjon om kva innspel om etablering eller rehabilitering av anlegg bør innehalde. Dette skrivet kan du laste ned her ⇒ (PDF, 100 kB)

Om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Alle kommunar skal ha ein plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Anlegg som er oppført i kommunedelplan sin handlingsdelen, er i posisjon til å søkje tilskot frå spelemidlar.

Denne planen er primært eit verktøy for å styre utbygginga av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet (herunder anlegg for friluftsliv). 
 
Planen skildrar korleis det står til med idretten i Askvoll kommune, kva som er gjennomført av planlagte prosjekter og kva prioriteringer som gjeld i  planperioden.
 
Planen vert rullert kvart 4. år og handlingsprogrammet vert revidert kvart år.
 

Søknad om spelemidlar

Planlegg ditt lag å sende inn søknad om spelemidlar til etablering eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet?

Send inn innspel om dette til kommunen snarast råd.

Søknadsfrist for søknader om tilskot frå spelemidlar 2018 er 6.oktober 2017. Søknaden registrerast elektronisk på www.idrettsanlegg.no.  

Meir informasjon om spelemiddelordninga ⇒

Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ⇒

Askvoll kommune sin rettleiar for spelemiddelsøknader ⇒ (PDF, 420 kB)

Spørsmål?

Har du spørsmål om planarbeidet eller spelemiddelsøknader, ta kontakt med rådgjevar Jeroen van Gangelen på tlf. 57 73 07 05 eller på e-post jvg@askvoll.kommune.no

Publisert av Jeroen van Gangelen. Ansvarleg Jeroen van Gangelen. Sist endra 25.08.2017 14:26 av van Gangelen, Jeroen
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post

 

 
 
Login for redigering