Skulerute 2024/25

Skuleruta 2024/25
Månad Veke/dato Hending Skuledagar (elevar)
August Torsdag 15. Første skuledag 12
September 21
Oktober Måndag 7. - fredag 11. (Veke 41) Haustferie 18
November Fredag 1. Elevfri dag/fagdag tilsette 20
Desember Fredag 20. Siste skuledag før jul 15
Januar Torsdag 2. januar Fredag 31.januar Første skuledag etter nyttår Elevfri dag 21
Februar Måndag 17. - fredag 21. (Veke 8) Vinterferie 15
Mars 21
April Fredag 11. Tysdag 22. Siste skuledag før påske Første skuledag etter påske 16
Mai Fredag 2. og fredag 30. Elevfri dagar 18
Juni Torsdag 19. Siste skuledag 13
190 dagar
Kristen Holt
Kommunalsjef oppvekst
Oppvekstetaten
E-post
Telefon 57 73 07 21
Mobil 99 44 60 68