Skulerute 2023/24

Skuleruta 2023/24
Månad Veke/dato Hending Skuledagar (elevar)
August Mandag 21. Første skuledag 9
September 21
Oktober Måndag 9. - fredag 13. (Veke 41) Haustferie 17
November Fredag 3. Elevfri dag/fagdag tilsette 21
Desember Fredag 22. - tysdag 2.jan Siste skuledag før jul torsdag 21.des 15
Januar Torsdag 3. januar Fredag 31.januar Første skuledag etter nyttår onsdag 3.januar 21
Februar Måndag 19. - fredag 23. (Veke 8) Vinterferie 16
Mars Siste skuledag før påske 22.mars 16
April Første skuledag etter påske tysdag 2.april 21
Mai Fredag 10. Elevfri dag 18
Juni Torsdag 21. Siste skuledag 15
190 dagar
Kristen Holt
Kommunalsjef oppvekst
Oppvekstetaten
E-post
Telefon 57 73 07 21
Mobil 99 44 60 68