Stenging i Skorvatunnelen grunna støyping

Det er manuell dirigering med stenging i ein time om gangen i Skorvatunellen i perioden 12.02.2024-16.02.2024

Trafikken blir ført gjennom tunellen ved hjelp av ledebil utanom stengetid i arbeidstida. Utanom arbeidstid er det fri ferdsel gjennom tunellen. Arbeidstid er frå 07.00-17.00

Stengetid er tilrettelagt bussrutene, og utrykningskøyretøy kan passere.

Stengetider:

07.50-08.50 - stengt

10.00-11.00 - stengt

12.00-13.00 - stengt

13.20-14.20 - stengt

15.10-16.10 - stengt

Utanom stengetid vil det kunne oppstå korte stopp i trafikken på inntil 15 minutter