Røysting på valdagen 10. og 11. september

Her finn du opningstider for vallokala i Askvoll kommune

11. september 2023 er i statsråd fastsatt som valgdag for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. I Askvoll kommune er det i tillegg vedteke at det vert val sundag 10. september i Askvollhallen. 

Opningstider vallokale 2023

Opningstider vallokale 2023
Røystekrins Røystestad Opningstid for røysting sundag 10. september Opningstid for røysting måndag 11. september
Bulandet og Værlandet Bulandet Skule Kl. 13:00 - 18:00
Atløy Atløy Kulturhus Kl. 13:00 - 18:00
Askvoll Askvollhallen Kl. 15:00 - 19:00 Kl. 09:00 - 19:00
Holmedal Holmedal bygdehus Kl. 09:00 - 18:00
Stongfjorden Stongfjorden grendahus Kl. 13:00 - 18:00
Gjelsvik Gjelsvik skule Kl. 13:00 - 18:00