Ny opningstid på Olsetvikane gjenvinningsstasjon i Askvoll

Frå 5. februar og så lenge vegarbeidet mellom Osen og Dale pågår, vert opningstida på gjenvinningsstasjonen endra til 12.15-18.00

Grunna vegstengingar på rv- 57 mellom Osen og Dale rekk ikkje gjenvinningsopratørane å opne gjenvinningsstasjonen i Askvoll til ordinær opningstid. 

Opningstidane er difor endra til 12.15-18.00. Endringa gjeld frå 5. februar 2024 og så lenge vegarbeidet pågår.

For meir informasjon, ta kontakt med Sunnfjord Miljøverk