Leidningsbrot på vassleidning ved Askvoll- og Holmedal vassverk

Det er brot på hovudvassleidning ved Askvoll- og Holmedal vassverk på Helle. 

Brotet skjedde ca klokka 01.00 10.06.2024. 

Alle abonnentar frå og med Hellegjerde byggjefelt vil vere utan vatn fram til etter klokka 14.00/16.00 i dag, måndag.

Det er sendt ut sms-melding til alle abonnentar med følgjande beskjed:

Sms 10.06.2024 klokka 05.47: Leidningsbrot på hovudleidning ved Askvoll- og Holmedal vassverk på Helle. Arbeid med å grave på bruddstedene er nettopp starta og kan ta ca 8-10 timer