Kva skjer i Askvoll?

Gå inn på aktivitetskalenderen for å finne arrangement i Askvoll kommune

Askvoll kommune har eit variert aktivitetstilbod i lag og organisasjonar. Her finn du oversikt over alle foreiningar med kontaktinformasjon. Kalenderen gir oversikt over alle aktivitetar og komande arrangement. Her kan alle lag og foreiningar legge inn sin informasjon, og hendingar i kalenderfunksjonen.


For å ha ei god oversikt over hendingar er det viktig at alle lag og organsisasjonar oppdaterer kontaktinformasjon og legg inn aktivitetar / arrangement. Har du ikkje fått din tilgong endå? Ta kontakt med vladyslava.tsytsyurska@askvoll.kommune.no 

Trykk her for å kome til aktivitetskalenderen. 

Vladyslava Tsytsyurska
Leiar
Askvoll frivilligsentral
E-post
Telefon 57 73 46 22
Mobil 90 84 86 27