Høyring: framlegg til val av meddommarar

  • Askvoll kommune legg ut oversikt over framlegg til meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 2025-2028 til offentleg ettersyn

Askvoll kommunestyre skal velje meddommarar til:

  • Gulating lagmannsrett (1 mann og 1 kvinne)
  • Sogn og Fjordane tingrett (4 menn og 4 kvinner)
  • Jordskifteretten (3 menn og 3 kvinner)

 

I tillegg skal kommunestyret velje medlem til forliksrådet og sende inn framlegg om skjønnsmedlemmar til fylkestinget, etter skjønnsprosesslova § 14.1. 

Valet blir avgjort i kommunestyret 19.06.2024 etter framlegg frå valnemnda. Valnemnda har komme med framlegg til meddommarar, skjønsmedlemmar og medlem i forliksrådet. Dette framlegget vert lagt ut på høyring i 2 veker jf. domstollova §68.

Framlegg til meddommarar og skjønnsmedlemmar (PDF, 82 kB)

Slik sender du inn merknadar

Har du merknadar til framlegget om kandidatar, kan du sende desse innan torsdag 6. juni 2024. Du kan sende inn merknadar slik:

Sarah Louise Loftheim
Arkiv- og sekretariatsleiar
E-post
Telefon 57 73 07 06