Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Valstyret har handsama listeframlegga til kommunestyrevalet 2023 i Askvoll kommune

Her finn du dei godkjende vallistene:

Arbeidarpartiet (PDF, 37 kB)

Høgre (PDF, 58 kB)

Kristeleg folkeparti (PDF, 110 kB)

Senterpartiet (PDF, 59 kB)

SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF, 189 kB)

Venstre (PDF, 189 kB)

 

Alle dei innleverte listeframlegga vart godkjent av valstyret 15.05.2023.

Slik kan du sende klage

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eit listeframlegg må sendast innan 23. mai 2023. Klagen sendast til :

Askvoll kommune v/ Askvoll valstyre: postmottak@askvoll.kommune.no
Askvoll kommune v/ Askvoll valstyre, Askvollvegen 426A, 6980 Askvoll

Sarah Louise Loftheim
Arkiv- og sekretariatsleiar
E-post
Telefon 57 73 07 06
Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11