Askvoll- og Holmedal vassverk – Planlagt arbeid 30.08 og 31.08.23

Det er planlagt arbeid ved Askvoll- og Holmedal vassverk frå onsdag 30.08 kl. 14.00 til torsdag 31.08 kl. 07.00. Ein del abonnentar vil miste vatn i denne perioden. Vi oppmodar alle abonnentar om å spare vatn i dette tidsrommet.

Kommunen skal gjennomføre arbeid på overføringsleidning med skifting av ventilar i kummar ved Nyksvatn og Vikastølen. Arbeidet vil gjennomførast frå onsdag 30.08.2023 kl. 14.00 til torsdag 31.08.2023 kl. 07.00

  • Stenging av produksjon ved reinseanlegget i Holmedal skjer onsdag 30.08. kl. 14.00.
  • Vi vil ha produsert opp mest mogleg reintvatn ved reinseanlegget som vil forsyne abonnentane ut over ettermiddagen/kvelden.
  • Etter planen skal abonnentane ha vatn tilbake torsdag 31.08.23 kl. 07.00.

Kommunen har og sendt ut melding på sms til abonnentane på Varsling 24 med slik tekst:

Det vert utført vedlikeholdsarbeid ved Askvoll- og Holmedal vassverk frå onsdag 30.08 kl. 14.00 til torsdag 31.08 kl. 07.00.

Ein del abonnentar vil miste vatn i denne perioden. Oppmodar alle abonnentar å spare vatn i dette tidsrommet.

Per Jan Ryland
Teknisk sjef
E-post
Telefon 57 73 07 32