Askvoll ungdomsråd

Askvoll kommune har sitt eige ungdomsråd som er ungdommen sitt øvste talerøyr, og arbeider for å fremje interessane og meiningane til ungdommen i kommunen vår.

 

Klikk for stort bilete

Askvoll ungdomsråd (AUR) er samansett av 11 medlemer fordelt på dei ulike ungdomsskulane i kommunen. Det er også med ungdom som går på vidaregåande skule. Rådet blir valt for to år.

Rådet skal gje opplæring i demokratisk arbeid og påverknad, og er også eit høyringsorgan i ungdomssaker. Det er partipolitisk uavhengig, og har møte og talerett både i komitear, formannskap og kommunestyre.

Innspel til saker?

Har du forslag til saker som AUR bør ta opp, kan du sende innspel til leiar, administrasjonen i kommunen eller på AUR si facebookside. Forslag til saker kan komme frå elevane via elevråda, enkeltpersonar eller frå administrasjonen i kommunen.

Politikarane er hjarteleg velkomne til å møte og snakke med ungdommane!

Møteplan for 2018

I 2018 skal Askvoll ungdomsråd ha møte på desse datoar:

  • 5. februar
  • 7. mai
  • 3. september
  • 12. november
 
Klikk for stort bileteKlikk for stort bilete

Kontakt

Elisabeth Guddal

Leiar
E-post : Send e-post

 

Sofie Krumsvik

Nestleiar
E-post : Send e-post

 

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post