Graving i eller langs veg

Før du graver i offentleg veg må du ha løyve. Du må sende inn gravemelding for å sikre at straumkablar, telekablar, vatn- og avlaupskablar ikkje vert øydelagde. 

Slik søker du

Kommunen gir graveløyve til sjølve gravearbeidet på grunnlag av utfylt søknadsskjema. 

Søknadsskjema for løyve til graving i offentleg veg og gategrunn

Kart får du ved at du enten skriv det ut sjølv på kommunekart.no eller ved å sende e-post til postmottak@askvoll.kommune.no

Påvise kablar i grunnen

For å unngå skadar på kablar og rør, må du finne ut kor dei ligg før du graver. I kundeportalen til Geomatikk kan du registrere gravemelding som er ein førespurnad som vert sendt til netteigarar for å finne ut kor kablar og rør er gravd ned. I tilknytning til denne førespurnaden kan ein få utført ei kabelpåvising av Geomatikk. 

Send gravemelding og kabelpåvising på ledningsportalen.no
Kven eig kablar i vår kommune/vårt planområde?

I Sentralt Ledningseierregister får du oversikt over kven som eig kablar i vår kommune: 

Artikkelliste