Startlån frå Husbanken

Har du vanskar med å kome deg inn på bustadmarknaden eller å kunne bli buande i bustaden din?  Då kan startlån vere ei aktuell låneordning for deg.
 

Kven kan få startlån?

  • Personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad. Det vil seie at du først må sjekke om du får lån i vanleg bank. 
  • Personar som har langvarige problem med å finansiere eigen bustad. 
  • Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Kva kan du få startlån til?

Les meir på Husbanken si heimeside

Kor mykje kan eg låne?

Les meir på Husbanken si heimeside

Slik søker du

Søknader blir behandla fortløpande. Du vil få skriftleg svar innan fire veker. 

Søk startlån gjennom Husbanken her.

NAV Askvoll
E-post
Telefon 55 55 33 33