OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Parkeringsløyve

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Kven kan søkje?

Førar av motorvogn som ikkje kan, eller har store vanskar med å gå, kan søkje om parkeringsløyve. Det same kan ein passasjer som regelmessig treng hjelp av førar utanfor motorvogna, og som ikkje kan, eller har store vanskar med å gå. 

Slik søkjer du:

Du søkjer ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. Du må sjølv innhente ei legeerklæring hos din fastlege som du må legge ved søknaden, og kommunen kan ikkje handsame din søknad dersom denne ikkje ligg føre.
 

Søknadsskjema (PDF, 2 MB)

Legeerklæring (PDF, 2 MB)


Dersom du ikkje kan søkje elektronisk, finn du papirsøknaden her.


Papirsøknaden sender du til:

Askvoll kommune
v/omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll


Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du fylle ut ei skriftleg fullmakt og legge den ved. (PDF, 28 kB)

Håvard Yndestad
Sosialkonsulent
E-post
Telefon 57 73 45 13
Mobil 911 35 969
Askvollheimen - Omsorgskontoret
Administrasjon
E-post
Telefon 57 73 45 00
Til toppen