NAV Askvoll

NAV-kontoret hjelper deg som skal søke om sosiale tenester. Her finn du informasjon om kva type tenester du kan få og korleis du kjem i kontakt med NAV Askvoll. 


Logg deg på Ditt NAV

Ditt NAV er ei sikker innloggingsteneste via ID-porten. Her finn du opplysningar om di sak, og du kan ha en skriftleg dialog med NAV.

Du kan og sende søknadar og meldekort. Har du alderspensjon i kombinasjon med jobb, kan du endre uttaksgraden din.
 

Logg inn på Ditt NAV


Oversikt kontaktinformasjon - alle instansar i NAV


Opningstider NAV-kontoret i Askvoll (Askvoll rådhus)

Opningstider NAV Askvoll, rådhuset i Askvoll
Vekedag Opningstid Timeavtale
Måndag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Tysdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Onsdag stengt timeavtaler også utanom opningstida
Torsdag 12.00 - 14.00 timeavtaler også utanom opningstida
Fredag stengt timeavtaler også utanom opningstida

For å få ein avtale gjer du følgjande:

  • Du som har ei sak hos oss tek direkte kontakt med rettleiaren din gjennom dialogmelding i aktivitetsplanen eller ring direktenummeret til rettleiaren din.

  • Andre ringer tlf. 55 55 33 33 eller skriv til oss på nav.no

  • Du kan òg legge ei melding i postkassen ved inngangen av kontoret, så kontaktar vi deg. 

Har du spørsmål om økonomisk sosialhjelp og andre kommunale tenester, kan du ringe mob. 412 11 392.

NAV Askvoll
E-post
Telefon 55 55 33 33