Mellombels butilbod

Personar som ikkje har ein plass å sove og opphalde seg det neste døgnet har krav på eit mellombels butilbod. Treng du slik hjelp kan du kontakte navkontoret på telefon 412 11 392 eller møte i mottaket vår i opningstida.  

Meir informasjon finn du her:  Midlertidig botilbud (nødssituasjon) - nav.no

Åse Rivedal Solheim
Leiar
E-post
Telefon 55 55 33 33