Planstrategi

Kommunal planstrategi er eit hjelpemiddel for kommunestyret til å drøfte og avklare kva planoppgåver kommunen skal prioritere i valperioden for å møte kommunen sine behov og leggje til rette for ønska utvikling. Tidspunkt for vedtak er innan eit år etter konstituering av kommunestyret.
 

Planstrategi for 2020 – 2023 vart vedteken av kommunestyret 30.09.2020 i sak KOM-058/20.

Planstrategien tek utgangspunkt i «Utviklingstrekk - kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi 2020" og "Folkehelseoversikt for Askvoll kommune 2020-2023". Dokumenta viser utvalde utviklingstrekk og utfordringar i vår kommune, og dannar med det eit grunnlag for å vurdere planbehovet i neste periode.
 

Her kan du laste ned dokumenta:

Vedtatt planstrategi for Askvoll kommune 2020-2023 (PDF, 997 kB)

Utviklingstrekk - kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi 2020 (PDF, 3 MB)

Folkehelseoversikt for Askvoll kommune 2020-2023 (PDF, 3 MB)

Kjersti Sande Tveit
Plan- og miljøvernleiar
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 08