Vatn og avlaup

Årsgebyr for vatn og kloakk er eit årleg gebyr som du må betale til Askvoll kommune dersom eigedommen din er knytt til det kommunale vass- og kloakknettet.

Tilkopling til offentleg vatn- og avlaupsanlegg

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk er eit eingongsgebyr som må betalast i samband med at du knyter eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller at du får pålegg om slik tilkobling. 

Du må søkje om tilkopling til offentleg vatn- og avlauspsanlegg. Dette gjeld både ved oppføring av nybygg og når eksisterande byningar skal koplast til. 

 

Kommunen reknar årsgebyr for vatn og kloakk frå den datoen du har fått ferdigattest/bruksløyve (nybygg) eller faktisk tilkoplingsdato (eksisterande bygg) på bygget.

 

Vassmålar

Avlesing av vassmålaren skal gjerast ein gong kvart år og meldast inn på eit eige skjema og sendast til kommunen.

 

Innbyggjarvarsling

Askvoll kommune ønskjer å varsle abonnentane så fort som råd ved betydelege endringar i kvalitet eller mengde. Dette vert gjort per SMS eller talemelding til fasttelefon til ein eller fleire adresser. For at alle med interesse i den aktuelle eigendommen skal motta melding, er vi avhengig av at aktuell mobiltelefon er registrert på adressen. Kontaktopplysningar må dirfor leggast inn på Varsling 24.

 

Vis dovett!

Småting og matavfall i røra kan gjere stor skade, og føre til oversvømmelsar både hos deg og andre stadar. Feitt og ting som våtserviettar, bomullsdotter, hår, kondomer og q- tips set seg fast i røra og skaper problemer på pumpestasjonane som skal pumpe avlaupsvatnet fram til rensestasjonane.

 

 

Teknisk drift
E-post
Telefon 57 73 07 30
Teknisk vakt (Vatn-og avlaup mm)
(døgnvakt)
Mobil 97 54 29 54
Per Jan Ryland
Teknisk sjef
E-post
Telefon 57 73 07 32