Kvammen

Bu fritt, landleg og stille, men med godene av å bu i eit byggjefelt!

Byggjefeltet ligg vakkert til langs Førdefjorden som opnar seg opp og går over til Stavfjorden når den passerer Flokeneset. Her bur ein omringa av fin natur berre eit steinkast frå allaktivitetshuset som er ein populær møteplass med mange arrangement, butikk, post kafè og treningsrom. I dette området ligg det og ballbane, sandvolleyballbane og leikeplass. Gjelsvik skule som er lokalisert saman med barnehagen ligg mindre enn fire km frå byggjefeltet.

Med fjellet på eine sida og fjorden på andre sida har ein eit glimrande utgangspunkt for rekreasjon, og det er mange flotte toppturar å velje mellom. Frå Rørvik startar turen til fjellet Blegja, dronninga blant fjella i Sunnfjord, som ruvar 1305 meter over havet. Helselaget arrangerer og kveldsturar kvar veke i sommarhalvåret. Her er både fjell og fjord tett på og i tillegg ligg arbeidsmarknadane i Førde og Askvoll berre 30-35 minutt unna. Den korte pendlaravstanden til desse er eit godt argument for å bu i bygda.

  • Barnevennleg område
  • Nær skule/barnehage
  • Flotte turområde
  • Solrikt område
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Det er to ledige tomter. Nr 1 kostar 40 000kr og er om lag 900 m2, nr 11 er om lag 1050 m2 og kostar 100 000 kr. I tillegg til tomteprisen kjem tilknytingsavgift for vatn og kloakk, oppmålingsgebyr, tinglysningsgebyr og dokumentavgift.

Sjå kommunekart for Ålahøgda vest.

Nytt bustadfelt på Høgda!

Det er regulert inn 19 nye tomter for frittliggande bustader på Høgda i Kvammen. Tomtene ligg fritt og fint til med kort veg til toppen av Høgda og naturområda ikring. Tomtene har ein storleik mellom 731 og 1358 m2 og ligg i skrånande terreng. Dei fleste er vendt mot sør og nokre mot aust. Det er i føresegnene sett krav om at tomt nr 6, 7, 8, 13, 17 og 18 skal tilretteleggast for bustader med alle hovudfunksjonar på inngangsplanet. 

Bustadfeltet skal byggast ut i tre trinn (sjå bilete), og vart ferdig prosjektert i mars 2023. Prosjektet blir no lagt ut på den nasjonale kunngjeringsbasen for offentlege anskaffingar. Byggjetida for trinn 1 er ikkje kjent og tomteprisane er endå ikkje bestemt. Askvoll kommune vil oppdatere informasjonen så snart dette er klart.  

Bli med på ein uforpliktande visning på Høgda. Her ser vi på tomter, du kan stille spørsmål, og bli kjend med området.

Arve Åsnes
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 73 07 27
Mobil 41 55 32 75