Holmedal

Bu fritt og landleg med fantastisk utsyn over vakre Dalsfjorden!

Holmedal er den nest største krinsen i kommunen og kan mellom anna by på næringshage, bygdehus, båthamn, bygdemuseum, brukt-butikk og knivfabrikk med utsal. Det er mange flotte turstiar i Holmedal og dei ville og vakre Holmedalsfjella, like nord for byggjefelta, kan by på fantastiske naturopplevingar med fiskevatn og toppturar. Om sommaren er badeflåten i Bakkevika populær. 

Dei ledige tomtene i Holmedal ligg flott plassert i høve arbeidsmarknaden rundt Dalsfjorden og med kort avstand til skule, barnehage, båthamn og badeplassar. Montessoriskulen (1–7 trinn) og barnehagen med leikeanlegg og ballbinge ligg nær byggjefelta. Barnehagen er nyleg utvida og både den og skulen har kapasitet for framtidig tilvekst.

  • Barnevennleg område
  • Nær skule/barnehage
  • Flotte turområde
  • Solrikt område
  • Nær båthamn

Private tomter i Holmedal 

Bogevika bustadfelt

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
  • Attraktive og romslege bustadtomter med gode solforhold og nærleik til sjø for sal på Boge i Holmedal i Askvoll Kommune. Her får du nærleik til fjell, utmark og fjord, og eit turområde som er veleigna til både mosjon, rekreasjon og inspirasjon. Området ligg omlag midt i mellom Askvoll sentrum og Dale sentrum.
  • Alle tomter får moglegheit til leige av båtplass i  planlagt hamneanlegg. Gang og sykkelveg til Holmedal sentrum er påbegynt.

Ta kontakt med: 
Bogevika Bustadfelt: post@kleppenesbruk.no eller på telefon 91703543

Holmedal sentrum

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
  • Den ledige tomta på gbnr. 204/86 ligg berre eit steinkast frå fjorden og har flott utsikt. Tomta skrår mot sør, er om lag 700 m2 og er regulert for bustad. Tomta kan gjerast større ved å slå den i lag med delar av ledig areal mellom tomta og bustad på gbnr. 204/47. Til saman blir arealet då rundt 1200 m2. Prisantyding er 300 000 kr.
  • Tomta på gbnr. 204/12 er på 1167 m2 og ligg i Haugane bustadfelt, berre 100 meter frå fjorden. Tomta er vendt mot sør og har flott utsikt og gode solforhold. Svært enkel tilrettelegging, då tomta er flat og med tilkomstveg. Regulert for bustad. Prisantyding er 200 000 kr. 

Ta kontakt med:
Bjørn Skarstein. Telefon: 412 42 552.
E-post: Bjorn.skarstein@enivest.net

Kommunale tomter i Holmedal

Byggjefeltet i Skaret har 6 ledige kommunale tomtar. Tomt 4 og 5 er om lag 800-850m2 og kostar 100 000 kr. Tomt 1, 10 , 20 og 21 er frå 700 til 1000 m2 og kostar 40 000 kr. I Haugane er det ei ledig tomt (tomt A). Den er om lag 840 m2, og kostar 40 000 kr.  Alle tomtane i Holmedal har gode solforhold og flott utsikt over Dalsfjorden. Tomtene har veg, vatn og avløp til tomtegrensa. I tillegg til tomteprisen kjem tilknytingsavgift for vatn og kloakk, oppmålingsgebyr, tinglysningsgebyr og dokumentavgift.

Bli med på ein uforpliktande visning. Her ser vi på tomter, du kan stille spørsmål, og bli kjend med området.

Sjå kommunekart for Skaret og Haugane. 

Arve Åsnes
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 73 07 27
Mobil 41 55 32 75