Betaling av faktura frå Askvoll kommune

Fakturering av kommunale avgifter, husleiger og betaling for tenester vert utført av Askvoll kommune. 

SUM fakturerer renovasjon og slamgebyr. 
Innkreving utover purring blir utført av Kredinor.

Alle rekningar frå Askvoll kommune skal betalast til bankkonto 3705.31.50951 som også er oppgitt på fakturaen. Det er viktig å oppgje aktuelt KID-nummer for å sikre rask og korrekt handsaming av innbetalinga di. 

Ved betaling frå utanlandsk bank må du bruke fylgjande bankadressekodar:

  • IBAN-KODE: NO57 3705 3150 951 
  • SWIFT/BIC-adresse: SOFJNO22
Nina Haugstad
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 73 07 12