Tilskot i jordbruket

Tilskotsordningar i jordbruket

Her har vi samla dei meste brukte tilskotsordningane.

Velaug Helle Eikemo
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 57 73 07 35
Liv Synnøve Andersen
Rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 57 73 07 38
Johannes Folkestad
Landbrukssjef
E-post
Telefon 57 73 07 37
Mobil 47 30 96 33
Lina Andrea Haugen Herstad
Rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 57 73 07 36