Ung i Askvoll-midlar

Askvoll ungdomsråd har ei eiga tilskotsordning for ungdom heimehøyrande i Askvoll kommune.

Slik søker du

Søknad om tilskot frå Ung i Askvoll-midlar skal registrerast elektronisk. 

Ordinær søknadsfrist er 1.mai 2024. 
Dersom midlane ikkje vert fordelt ved hovudsøknadsrunda så er det løpande søknadsfrist til midlane er utdelt. 
 

Søk tilskot frå Ung i Askvoll til ungdomsaktivitetar
 

Kven kan søkje?

Ungdom mellom 13 og 20 år frå Askvoll kommune kan søkje om støtte frå ordninga «Ung i Askvoll» til musikk, teater/film, kurs og fritidsaktivitetar etc.
 

For meir informasjon om ordninga, sjå retningsliner for Ung i Askvoll-midlar: 

Sakshandsaming

Askvoll ungdomsråd fordeler midlane. Søkjar får svar snarast etter næraste ungdomsrådsmøte. 

Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11