Endring i forskrift om smittsom sjukdom

Helse- og omsorgsdepartementtet vedtok 20.11.23 ei endring i Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer som fjernar Covid-19 frå sjukdomslista.
 

Endringa betyr at forskifta vert oppheva, samt at pasientar må betale egenandel ved legekonsultasjonar på lik linje som ved andre luftvegsinfeksjonar.  Retten til gratis sjølvtestar fell også bort.  Legekontoret vil ha gratis sjølvtestar til utpå våren.

Artikkelliste