Digital innbyggardialog

Askvoll kommune vil i løpet av mars 2024 tilby digital innbyggardialog via Helsenorge.no for deg som er mottakar av helse- og omsorgstenester.

Her kan du enkelt og trygt

  • sende og motta meldingar
  • sjå avtalar om heimebesøk
  • avbestille avtalar på heimebesøk
  • få varsling om utførte heimebesøk


Kommunikasjonen vert lagra i pasientjournalen din.

Tenesta er ikkje ei akutt-teneste. Du kan vente svar på meldinga fyrste verkedag etter at du har sendt ei melding.

Vil du avbestille eit besøk på kort varsel (same dag eller tidleg neste dag), må du ringe den tenesteeininga det gjeld.

Om digital innbyggardialog (videoklipp - YouTube)

Slik kjem du i gong med digital innbyggardialog

Du kan lese meir på Helsenorge.no

Har du behov for hjelp med tenesta, eller har spørsmål, kan du ta kontakt med Helfo på telefon 23 32 70 00