Ordførar og kommunestyret

Ordførar

Ole André Klausen (H) er valt til ordførar for perioden 2023-2027. Kjell Kristian Carlsen (SP) er varaordførar.
Ordførar leiar møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre.

Portrettfoto av ordførar Ole André Klausen frå Høyre med ordførarkjede - Klikk for stort bilete
Kjell Kristian Carlsen - Klikk for stort bilete

Kommunestyret

Kommunestyret har 21 representantar. I perioden 2023-2027 er det 6 politiske parti som er representert i Askvoll kommunestyre. Du kan ta kontakt med gruppeleiarane for å diskutere politiske saker. 

​​

Politiske parti
Parti Gruppeleiar
Arbeiderpartiet (2 representantar) Astrid Thorsen Landøy
Høgre (9 representantar) Anja Grov Johnsen
Senterpartiet (4 representantar) Vilde Vårdal
Sosialistisk Venstreparti (3 representantar) Gaute Losnegård
Venstre (2 representantar) Arnt Henning Blom
Kristeleg folkeparti (1 representant Oddgun K. Grane

Kontaktinformasjon folkevalde

Kontaktinformasjon folkevalde i Askvoll kommune

Ordførar Ole Andre Klausen (H) - bilde - Klikk for stort bilete
Anja Grov Johnsen - Klikk for stort bilete
Åse Karin Helle Loftheim - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Marit KLausen - Klikk for stort bilete
Tormod Johansen Ådlandsvik - Klikk for stort bilete
Jan Arne Lilletofte - Klikk for stort bilete
Frode Andre Devig - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Tormod Selvik - Klikk for stort bilete
Kjell Kristian Carlsen - Klikk for stort bilete
Frank Ask - Klikk for stort bilete
Vilde Vårdal - Klikk for stort bilete
Astrid Thorsen Landøy - Klikk for stort bilete
David Charles Matheson - Klikk for stort bilete
Oddgun Keilegavlen Grane - Klikk for stort bilete
Alice Hestad Vie - Klikk for stort bilete
Gaute Losnegård - Klikk for stort bilete
Ingrid Rivedal Yndestad - Klikk for stort bilete
Arnt-Henning Blom - Klikk for stort bilete
Julie Ovedie Gabrielsen - Klikk for stort bilete
Ole André Klausen
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 07 02
Mobil 48 03 72 85