Ordførar og kommunestyret

Ordførar

Ole André Klausen (H) er valt til ordførar for perioden 2019 - 2023. Gunnar Osland (V) er varaordførar.
Ordførar leiar møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre.

Portrettfoto av ordførar Ole André Klausen frå Høyre med ordførarkjede - Klikk for stort bilete
Portrettfoto av varaordførar i Askvoll kommune, Gunnar Osland - Klikk for stort bilete

Kommunestyret

Kommunestyret har 21 representantar. I perioden 2019-2023 er det 5 politiske parti som er representert i Askvoll kommunestyre. Du kan ta kontakt med gruppeleiarane for å diskutere politiske saker. 

Politiske parti
Parti Gruppeleiar
Arbeiderpartiet (2 representantar) Terje Bjaanes
Høgre (7 representantar) Anja Grov Johnsen
Senterpartiet (6 representantar) Kjell Kristian Carlsen
Sosialistisk Venstreparti (2 representantar) Gaute Losnegård
Venstre (4 representantar) Linda Ness Rotihaug

Kontaktinformasjon folkevalde

Kontaktinformasjon folkevalde i Askvoll kommune

Ordførar Ole Andre Klausen (H) - bilde - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Varaordførar Gunnar Osland (V) - bilde - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Ole André Klausen
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 07 02
Mobil 48 03 72 85